Arrangørene av Studentenes fredspris er lettet og veldig glade for at fredsprisvinneren er i stand til å komme til Trondheim for å ta imot prisen og delta i seremonien. Det har vært spenning nesten til siste slutt. Først for et par dager siden gikk alt i orden og flybillettene til Trondheim ble kjøpt inn.

Arrangørene hadde planlagt en norgesturné for fredsprisvinneren der de skulle ta henne med til Tromsø, Kristiansand, Bergen og Oslo før hun skulle komme til Trondheim for å motta prisen. Nå er det klart at hun lander på Værnes fredag klokka 15.

Deltar i seremonier fredag og lørdag

Det er akkurat tidsnok til at hun rekker en mottakelse på rådhuset før fakkeltoget «The Walk of Peace» fra Samfundet til Olavshallen og selve fredsprisseremonien i Olavshallen klokka 19. Hun deltar også på jubileumsmarkeringen for fredsprisen  lørdag klokka 12 der hun skal holde tale. Hajer Sharief er den tiende vinneren av Studentenes fredspris. Også den forrige vinneren av Studentenes fredspris, Ayat Alqormozi fra Bahrain, deltar i jubileumsmarkeringen lørdag.

- På grunn av den ustabile situasjonen i Libya fikk ikke Hajer Sharief mulighet til å komme til Norge tidsnok til å delta i det programmet vi hadde lagt opp for henne, sier Håkon Noren, leder for Studentenes fredspris.

Unge og kvinner

Jusstudenten Hajer Sharief opplevde bombene og borgerkrigen i Libya i forbindelse med den arabiske våren 2011. Etter det har hun jobbet for fred både i hjemlandet, men også i FN. Hun har vært særlig opptatt av å få unge og kvinner med i fredsarbeidet.

Fredsprisvinneren er i gang med et arbeid med FN-resolusjon 2250 om unges fred og sikkerhet som skal legges fram for sikkerhetsrådet i desember 2017.

Arbeider nasjonalt og globalt

- Jeg syns det er fantastisk hvordan hun har arbeidet for fred i hjemlandet, men også globalt gjennom FN, sier Håkon Noren som forteller at hun nå er engasjert i hvordan FN-resolusjonen kan brukes for å få unge inn i aktivt fredsarbeid.

Allerede i september ble det klart at Hajer Sharief får Studentenes fredspris som blir delt ut i forbindelse med den internasjonale studentfestivalen i Trondheim, Isfit.

- Hajer Sharief er et strålende eksempel på at unge ikke er morgendagens ledere, men at ungdom tar lederskap i dag. Hun symboliserer håp i en tilsynelatende håpløs kontekst, skriver komiteen for årets fredspris i sin begrunnelse.

Sist helg vare både studentfredsprisvinner Aayat Alqormozi og Nobels fredspris-vinner Shirin Ebadi i Trondheim i forbindelse med Isfit.