«Økokrim har på bakgrunn av de opplysninger som er kommet frem i pressen, og etter anmodning fra statsadvokaten i Trøndelag besluttet etterforsking i den såkalte Kystad-saken», melder Økokrim.

9. mars publiserte Adresseavisen saken om at Ap-topp og daværende Staur-partner Rune Olsø inngikk en avtale verdt seks millioner. Den dreide seg om at Olsø skulle bistå med å sikre at grøntområdet Kystad ble boligområde.

«Mistanken gjelder påvirkningshandel i forbindelse med et utbyggingsprosjekt i Trondheim som ble politisk behandlet 2015», står det i pressemeldingen.

Rune Olsø har sendt følgende kommentar på en tekstmelding:

- Jeg har opptrådt i tråd med både habilitetsreglene og øvrig lovverk. Men dessverre har lokalavisens systematiske feilfremstilling av saken etterlatt et bilde som i praksis ikke har gitt Økokrim annet valg enn å iverksette etterforskning, noe som rammer både meg og min familie. Jeg ser derfor frem til at alle fakta kommer på bordet og saken finner sin løsning, slik at det uriktige bildet som er skapt kan rettes opp, sier Rune Olsø.

Tidlig fase

Statsadvokat Helene Bærug Hansen sier at hun ikke vil gi informasjon i saken utover det som står i pressemeldingen.

- Jeg kan bekrefte at vi, på bakgrunn av det som har kommet frem i pressen og etter anmodning fra Statsadvokaten i Trøndelag, har startet etterforskning i denne saken

- Er noen siktet i saken?

- Det ønsker jeg ikke å kommentere.

- Er det gjort beslag i saken?

- Hvilke etterforskningsskritt som er gjort eller vil gjøres ønsker jeg av taktiske hensyn ikke å kommentere.

- Kan du si noe om tidsperspektivet på etterforskningen?

- Vi er i en tidlig fase i etterforskningen, og det er derfor altfor tidlig å si noe om hvor lang tid denne vil ta, svarer statsadvokat Bærug Hansen.

Politimesteren i Trøndelag, Nils Kristian Moe, viser til Økokrim.

- Statsadvokaten i Trøndelag og politiet i Trøndelag har diskutert saken, og kom til at vi anmodet økokrim om å etterforske Kystad-saken. Utover det viser jeg til Økokrim for uttalelser, sier politimester Moe.

foto
Økokrims etterforskning skjer i samråd med politimester Nils Kristian Moe. Foto: Nils H. Toldnes

Rimelige grunner til å undersøke

- Utfordringen ligger i om hvorvidt en politiker kan motta godtgjørelse for et oppdrag som ligger nær hans rolle som politiker, sa Bjørn Kristian Soknes til Adresseavisen tidligere i mars.

Han jobbet da med å avklare de juridiske aspektene, og sa at en etterforskning i så fall ville handle om Rune Olsøs rolle.

- Om det startes en etterforskning betyr det ikke at det er skjedd noe ulovlig, men at det finnes rimelige grunner til å undersøke om det kan foreligge et straffbart forhold. Vi trenger tid på å sette oss inn i det rettslige grunnlaget og de faktiske forholdene, før vi eventuelt vil gå inn i saken, sa Soknes den gang.

Behandles i formannskapet

Fredag gikk formannskapet inn for at Trondheim kommune formelt skal anmelde Rune Olsø for mulig brudd på straffelovens paragraf 276 om påvirkningshandel i Kystad-saken.

foto
Rune Olsø på vei ut av et Ap-gruppemøte i bystyresalen 13. mars.

Rådmannen har utarbeidet forslag til ordlyden i en anmeldelse. Bakgrunnen for at saken kom opp, er vedtaket om anmeldelse som ble fattet i kontrollkomiteen forrige tirsdag.

Adresseavisens ringerunde i etterkant av møtet viste at alle i formannskapet gikk inn for anmeldelse. Senere på dagen ble det bestemt at også Ap står bak en anmeldelse.