I Kirkerådets forslag til vedtak, som det etter høstens kirkevalg ligger an til å bli flertall for, legges det opp til en egen liturgi for likekjønnede.

– Jesus passet alltid på de marginaliserte. Han var alltid med dem som den religiøse eliten holdt utenfor. Derfor har jeg i hele min tid som biskop jobbet for at homofile og lesbiske skal få gifte seg i kirken, sier biskop Tor Singsaas i Nidaros bispedømme.

Han har vært med på å utforme uttalelsen fra Bispemøtet som ligger til grunn for forslaget. Han legger til at forslaget både skal skape rom i kirken for likekjønnede som ønsker å gifte seg og for kirkelige ansatte som ikke ønsker å vie likekjønnede.

KOMMENTAR: Hva hendte med oss? (PLUSS)

Respekt

– Det er viktig at vi respekterer de som ikke ønsker å gjennomføre homofile vigsler, og at de ikke blir stigmatisert heller. Det må være rom for to syn i kirken, slik det blir foreslått i vedtaket.

I vedtaksforslagets sjette punkt står det nemlig at både prester og andre kirkelige ansatte skal ha en frihet til å velge om de vil medvirke i vigsel av, eller forbønn for, likekjønnede par.

Men selv med slike muligheter møtte forslaget til vedtak motgang. Og det allerede før behandlingen startet. 31 av de 114 stemmeberettigede som var til stede stemte for å utsette behandlingen av saken.

– Paradokset er at vi bryr oss om kjønnsfordeling i ansettelser, men ikke i familien. Jeg kan ikke som lærer si til mine elever at det er greit at noen ikke har muligheten til å ha en mor og en far, sa Rikke Elisabeth Grevstad Kopperstad fra Møre bispedømme da behandlingen ble satt igang.

– Kan du som lærer se dine elever i øynene å si at du ikke ser på homofile og lesbiske par som likeverdige? spurte Kristina Bjåstad fra Sør Hålogaland bispedømme i en replikk.

– Jeg respekterer alle, men følger guds ord. Gud vet bedre enn oss, og det at vi tror noe annet bekymrer meg, svarte Kopperstad.

Stemmer for

Behandlingen skjedde i forbindelse med at Kirkemøtet mandag skal stemme over et forslag som gir likekjønnede en egen liturgi, og dermed mulighet til kirkelig vigsel.

– Etter 30 år i kirken og mange møter med forskjellige mennesker har jeg i dag kommet frem til at kjærlighet kan arte seg annerledes enn hvordan det gjør i mitt heterofile liv. Det tok meg lang tid å skjønne.

Det sa Odd Einar Dørum fra Oslo bispedømme fra talerstolen under Kirkemøtet som ble arrangert i Trondheim på lørdag. Tema var hvorvidt homofile og lesbiske skal få gifte seg i kirken.

– Det er ikke opp til noen i denne salen å dømme mennesker, la han til.

– Jeg ønsker ikke å innføre likekjønnet vigsel i kirken, men tar de signalene som kommer til etterretning. Og når jeg da ser at forslaget som legges frem respekterer begge syn, så stiller jeg meg sammen med mindretallet på flertallssiden og stemmer for likekjønnet vigsel, sa Ivar Braut fra Bjørgvin bispedømme.