Et stort flertall av leserne av saken om det nye Torvet i Trondheim er positive til planene for hvordan det skal bli. Torsdag ettermiddag hadde 1884 sagt sin mening, 83 prosent av dem var positive. Dette gleder selvfølgelig prosjektlederen.

- Vi er veldig fornøyd med at så mange liker de nye planene. Når et så sentralt og viktig byrom som Torvet skal fornyes, settes ofte sterke følelser i sving, og endringsprosesser trenger modning. Den positive responsen kan skyldes at vi har hatt en lang prosess med god medvirkning fra mange hold, sier prosjektleder Yngvar Gladsø.

Åtte spørsmål - åtte svar

Likevel er det noen som har spørsmål og kommentarer til det nye Torvet. Her er åtte spørsmål og ytringer hentet fra sosiale media, samt prosjektlederens svar og kommentarer på disse.

Jan Egil: Når skal Soluret tilbake i sin prakt?

Svar: Byens historie blir tatt vare på, og både statuen, soluret og kompassrose skal bestå. Kompassrosen tegnes etter mal fra originaltegningene. Landskapsarkitekten Agraff og kunstner Edith Lundebrekke, som har illustrert et åkle-mønster i «gulvet» på Torvet, vil sørge for at uret og kompassrosen blir vakkert tilpasset natursteinsdekket.

Mamma: Hvor er lekeapparat for små og større barn?

Svar: For at Torvet skal bli så fleksibelt som mulig for folkeliv, arrangementer og markeder, er det utfordrende å anlegge faste, tradisjonelle lekeapparater. Vi har tro på å inspirere til lek gjennom de ulike rommene som skapes i møblene, sittebenker, trær, vann og kanskje isanlegg om vinteren.

Kai: Forventer flere trebenker for de som ikke har råd til å sitte på spiseplassene.

Svar: Det er planlagt nærmere 1000 sitteplasser på Torvet som ikke blir tilknyttet serveringsstedene. Mange har kommet med innspill og ønsker om flere sitteplasser, og den nye planen tar hensyn til det. Torvet skal være et godt sted for alle.

Erika: Hva med toalettsituasjonen? Åpnes de underjordiske toalettene igjen?

Svar: Torvet vil få nye toalett på bakken når fornyelsesprosjektet er ferdig. De gamle under bakken vil derfor ikke åpne igjen.

Torbjørn: Ser bra ut, bare å få bort måsan da så d går an og sitt der.

Svar: Vi er glad for å høre at du synes planen for Torvet ser bra ut. Måkene får vi vel ikke gjort så mye med annet enn å oppfordre om at de ikke mates og at søppel kastes der det skal.

Terje: Enda en steinørken...

Svar: Den nye planen legger opp til mer blomster og trær på Torvet enn den forrige gjorde, og vil også få en mer framtredende plass. Beplantning vil i tillegg gjøre områdene rundt serveringsstedene lunere. Selve bygulvet, eller dekket på Torvet, må være robust, tåle høy belastning, daglig bruk, vær, vind og tidens tann. Fornyingen av Torvet planlegges ut fra et 100-årsperspektiv, og et dekke i naturstein vil være det mest varige. De permanente møblene bygges i granitt, et materiale som tåler å stå ute i mange år uten at uttrykket forringes.

Tove: Æ e så gammel no at æ har villa hatt blomster, frukt/grønnsakerboda. Slik som Bergen har.

Svar: Den store torgflata skal fylles med både marked og handelsboder som vil tilby frukt, grønt og blomster. De siste årene har det vært en sterk vekst i handelen på Torvet, ikke minst gjennom de mange matmarkedene, blant annet Bondens Marked.

Erlend: Hvordan kan dette koste 320 millioner? Jeg teller ca tjue trær med steiner rundt, og nytt dekke. Skal det brukes gull og diamanter?

Svar: Torvet fortjener et robust dekke som tåler hard bruk og som beholder både form og kvalitet. I overkant av 15  000 kvadratmeter natursteinsskifer skal på plass, det samme skal varige og robuste møbler, trær og andre installasjoner. Alle som bruker Torvet får tilbud om tekniske anlegg for handel og arrangement. Mange gamle rør og kabler som ligger under Torvet må skiftes ut, noe som blir et omfattende arbeid. Også her som ofte ellers vil ikke alle kostnader bli synlig på det ferdige resultatet.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

foto
Prosjektleder Yngvar Gladsø i Trondheim kommune er strålende fornøyd med de gode tilbakemeldingene på det nye Torvet. Foto: Kristian Helgesen