- Vi er opptatt av å redusere bilbruken generelt for å få ned svevestøv, og det er nærliggende at vi må be om hjelp til å få ned bruken. På dager som det var torsdag må vi sannsynligvis be folk kjøre kollektivt.

Det sier varaordfører Hilde Opoku etter at det ble registrert støvverdier i Trondheim på torsdag som ikke er ikke målt i byen siden tidlig 2000-tallet. Dermed ble all tilgjengelig mannskap med utstyr sendt ut for å bøte på problemet.

SJEKK: Verdiene for Trondheim og hele landet her

Bare veier og støv

- Vi er nå ute med alt mannskap for å forsøke å redusere det akutte problemet. Det gjør vi hjelp av kosting, støvsuging og sprøyting av magnesiumkloridoppløsning på veiene. Vi vurderer situasjonen og tiltakene kontinuerlig, sa Marianne Langedal, miljøsjef i Trondheim kommune til Adresseavisen torsdag kveld.

De høye målingene skyldes bare veier og tørket støv. Partiklene som måles kommer av veislitasje og strøsand. Trondheim har hatt enkelte timer med høyere verdier så sent som i 2015, men det spesielle med torsdagen var overskridelser på alle fire målestasjoner i byen.

Nedbør

Fredag er nivået på lav eller moderat, og lørdag ventes det moderat forurenset luft. Søndag er det ventet nedbør.

I Oslo ble det innført dieselforbud i noen timer den 17. januar grunnet høy forurensing. I Trondheim er det en lokal forskrift som åpner for strakstiltak som dieselforbud eller forbud mot piggdekk. Denne kan innføres med to dagers varsel.

- Det er aktuelt å stille spørsmål om hva vi gjør neste gang. For nå har vi erfart hva som kan skje, og det blir garantert snøfrie vintrer igjen. Derfor må vi være føre var, og benytte oss av virkemidler, sier Opoku.

- Og det er?

- Vi skal ha utslippsfrie soner innerst i byen, og det er naturlig å ta dette opp i ulike planarbeider vi har. Jeg tenker også at det bør være forskjellige restriksjoner på forskjellige steder. Men dette som skjedde torsdag er ekstraordinært forhold som krever ekstraordinært tiltak, sier hun.

Tok grep

Da det for få år siden ble klart at byen hadde den dårligste luftkvaliteten i landet - på grunn av svevestøv - gjorde kommunen klare grep for å sikre bedre luft:

* Piggdekkavgiften - som i fjor ble gjeninnført - skal sørge for at det blir færre biler med piggdekk i byen. Samtidig er dette med på å finansiere andre tiltak.

* Det ble lagt ny og mer slitesterk asfalt på hovedveiene i sentrum.

* Hastigheten ble redusert og det ble kuttet kraftig i bruken av strøsand.

* I tillegg startet man med å vaske de mest trafikerte og utsatte veiene.

Disse tiltakene har sørget for at Trondheim er best i klassen med tanke på luftkvalitet i de største byene.

foto
Varaordfører i Trondheim og gruppeleder i Miljøpartiet de Grønne, Hilde Opoku. Foto: Heiko Junge/NTB Scanpix