- Dette er en ulovlig okkupasjon. Det går ikke an å betvile det, og det har også FN sagt i flere resolusjoner. Men på tross av FN-resolusjoner og uttalelser fra den internasjonale domstolen i Haag, forverrer staten Israel stadig sin okkupasjonspolitikk. Ulovlige bosettinger utvides, byggingen av muren fortsetter, og palestinerne utsettes for daglig trakassering og møter store hindringer i livene sine. Dette er en politikk Trondheim kommune ikke kan støtte opp under, sa Aps Julie Instad Hole da hun la frem forslaget på vegne av Ap, SV, Miljøpartiet og Rødt.

Innbyggerforslag

Saken kom til politisk behandling etter et såkalt innbyggerforslag fra Ole Roger Berg i Trondheim. Sammen med forslaget fulgte det også 340 underskrifter fra innbyggere som støtter opp om kravet. Byens befolkning har adgang til å levere inn forslag til behandling i bystyret, og nå får Berg støtte fra flertallet i bystyret for å gjennomføre en slik boikott.

Det vedtatte forslaget fra bystyret er noe annerledes formulert enn forslaget fra Ole Roger Berg, men innholdet er det samme. I vedtaket heter det at Bystyret fordømmer staten Israels okkupasjon, undertrykking og brudd på folkerettsstridige prinsipper.

- På tross av FN-resolusjoner og uttalelser fra den internasjonale domstolen i Haag, forverrer staten Israel stadig sin okkupasjonspolitikk. Ulovlige bosettinger utvides, byggingen av muren fortsetter, palestinerne utsettes for daglig trakassering og møter store hindringer i sine dagligliv. Dette er en politikk Trondheim kommune ikke kan støtte opp under. Kommunen ønsker derfor å avstå fra innkjøp av varer og tjenester produsert på okkupert område, heter det i vedtaket.

Ber flere boikotte

Vedtaket fra bystyret torsdag kveld går enda lenger. Bystyret oppfordrer også Stortinget til å vedta en handelsboikott av varer og tjenester produsert på okkupert område, inntil staten Israel innfrir vedtatte FN resolusjoner. Samtidig sender bystyret en oppfordring til kommunens innbyggere til å boikotte varer og tjenester produsert på okkuperte områder.

I vedtaket legges det til grunn av alle områder i Israel som går utover landets grenser i 1967 regnes som okkupert land. Det vil si hele Gazastripen og Vestbredden.

Dialog fremfor boikott

KrFs kommunalråd Geirmund Lykke tok til orde for å avvise boikotten. Lykke argumenterte for at Norge må være en pådriver for dialog og samhandling på tvers av grensene mellom Israel og Palestina.

- En biokott virker helt motsatt. Den vil øke konflikten og grobunn for hatet. KrF vil styrke handelen både med Israel og i de palestinske områdene, med en boikott dyrker det fordomsfulle, sa Lykke.

Flere representanter i bystyret mente Lykke argumenterte på en måte som la opp til at forslaget handlet om en boikott av Israel, og ikke en boikott av varer og tjenester produsert i okkuperte områder. Det var Lykke uenig i.

- Det er dialog som er veien til fred, ikke boikott av Israel eller varer og tjenester fra okkuperte områder, svarte Lykke fra bystyrets talerstol.

Uheldig utenrikspolitikk

Høyres gruppeleder, Ingrid Skjøtskift, understreker at hun deler oppfatningen om at den folkerettslige okkupasjonen av palestinske områder må opphøre, men avviste forslaget om en boikott av varer og tjenester fra disse områdene.

- Boikott, uavhengig av hvilke varianter man velger, kan ikke Høyre støtte. Det er uheldig dersom kommunene fører sin egen individuelle utenrikspolitikk. Det tjener ikke Norges interesser, sa Skjøtskift.

For fire år siden hadde bystyret et lignende forslag opp til behandling, også den gangen gjennom et innbyggerforslag. Den gangen stemte bare seks bystyrerepresentanter for at Trondheim kommune skulle boikotte varer og tjenester produsert på områder som staten Israel okkuperer. Torsdag kveld stemte Ap, SV, MDG og Rødt for en slik boikott. Høyre, Frp, Venstre, Pensjonistpartiet, KrF og Senterpartiet stemte mot.

Ber NTNU vurdere

I samme bystyremøtet tok Røds representant Ragna Vorkinslien opp et spørsmål om NTNUs samarbeid med Israel. Vorkinslien foreslo at kommunen skulle be NTNU til å foreta en selvstendig etisk vurdering av samarbeidet med Israel.

- Trondheim kommune ber NTNU forsikre seg at de ikke støtter opp under eller bidrar til aktivitet på okkupert område, heter det i vedtaket.

Aps Julie Instad Hole fremmet torsdag kveld forslag på vegne av Ap, SV, MDG og Rødt om å innføre en kommunal boikott av israelske varer og tjenester produsert i okkuperte områder. Foto: Morten Antonsen