Trondheim fengsel kritiseres for behandling av forvaringsdømte

foto