Debatten i bystyret i Trondheim når alltid høy temperatur når høyde på nye bygg skal diskuteres. Det skjedde også torsdag kveld da Entras nye bygg i Holtermanns veg 1 sto på sakskartet.

Tidligere har et flertall i bygningsrådet gått inn for at det kan bygges 15 etasjer. Entra ønsket opprinnelig 20 etasjer, mens rådmannen innstilte på at de ikke fikk bygge mer enn sju etasjer.

SV og Venstre ønsker ikke å tillate høyhus på denne tomta. De argumenterer med at den langsiktige planen for området ikke åpner for slike høyder, og at langsiktige planer må følges.

Høyhus er klimatiltak

Det er flere av de unge bystyrerepresentantene fra Arbeiderpartiet uenige i. Både Ellen Reitan og Gard Storø brukte klimaargumenter for å gå inn for 15 etasjer.

- Det er merkelig at rådmannen argumenterer med at 15 etasjer bryter med arkitekturen i området når det inntil for noen år siden sto et bygg der på 15 etasjer. Et 15 etasjers bygg noen steinkast unna et hotell på 22 etasjer er for meg uproblematisk. Men det viktigste er klimaargumentet. Når denne byen vokser med 3000 mennesker hvert år, er det fortetting som er løsningen. Vi må skape arbeidsplassene langs kollektivårene, slik at folk ikke trenger å bruke bil, sa Ellen Reitan.

Fremmedgjøring

KrFs Geirmund Lykke har lenge argumentert for å ikke tillate høyhus på denne tomta. I bystyret torsdag kveld sa Lykke at høye hus kan fremmedgjøre menneskene som bor i området.

- Klima er viktig, men vi må spørre oss om vi skaper gode mijlø for dem som beveger seg i gaten når byggene rundt skal være mellom 11 og 15 etasjer høye. Skaper dette de bomiljøene vi vil h?, sa Lykke da bystyret behandlet saken i går kveld.

53 av bystyrets representanter stemte for 15 etasjer. KrFs gruppe stemte mot, det samme gjorde Pensjonistpartiet, Rødt og SVs gruppe. Miljøpartiet De Grønne delte seg i saken, og en av de fem stemte mot 15 etasjer. En av Venstres fire representanter stemte for høyhus, mens gruppene til Ap, Frp og Høyre sto samlet og stemte for 15 etasjer.

Eiendomssjef i Entra, Stine Hostad, sier at Entra er opptatt av god byutvikling.

- Vi liker å samarbeide med kommunen, og vi synes at tomta kunne vært utnyttet til å bygge 20 etasjer. Men vi er godt fornøyd med vedtaket. Nå skal vi undersøke leietakersituasjonen og komme tilbake til byggestart senere, sier Hostad.