I gårsdagens Adresseavisen kunne man på Ordet fritt-sidene lese at tidligere turistsjef i Trondheim, Jens Fredrik von der Lippe, hadde et utradisjonelt forslag:

«Nå når syklister utgjør en økende andel av trafikken, må det innføres en registreringsordning som identifiserer den enkelte syklist. Jeg foreslår at det blir påbudt å bruke refleksvest påført et registreringsnummer som gjør det mulig å vite hvem vedkommende er som begår ulovligheter eller uhøfligheter i trafikken.

- Mer råsykling

Den engasjerte pensjonisten utdyper til adressa.no at forslaget er ment i fullt alvor.

- Syklistene i Midtbyen har blitt mye verre. Jeg har jobbet i sentrum i 37 år, og har sett utviklingen. Selv om det er lagt mer til rette for syklister med sykkelfelt, virker det som om det er enda mer råsykling enn før, sier 61-åringen.

Han forteller at han har vært vitne til flere nesten-ulykker, og han mener det må en holdningsendring til hos syklistene.

- Jeg har vært direkte skremt over oppførselen enkelte ganger. Her må syklistene ta seg selv i nakken. Forskjellen på en bilist og syklist er at en syklist bare kan sykle videre i full fart etter en hendelse uten at det får noe konsekvenser, mener von der Lippe.

Frykter elsykler

Et registreringsnummer på syklistens rygg vil føre til bedre adferd og det vil være enklere å oppgi opplysninger til politiet dersom det skulle bli etterforskning i en sak.

- Det må også føre til enten prikkbelastning i førerkortet eller bøtelegging. Personlig tror jeg enkelte syklister skjuler seg bak anonymiteten, og derfor er de drittsekker i trafikken, sier han.

61-åringen mener at registreringen må pålegges alle syklister. Enten må man sykle med refleksvest eller ryggsekktrekk som har et registreringsnummer.

- Jeg og andres aktpågivenhet er årsaken til at det ofte går bra. Mange bilister har spart livet til syklister som bare raser forbi. Og nå er elsykkelen i ferd med å komme også. De vil jo skremme vettet av folk i 30 kilometer i timen, sukker von der Lippe.

- Feil bruk av midler

Leder Richard Liodden Sanders i Syklistens Landsforening i Trondheim mener forslaget er latterlig.

- Hvis man ønsker at folk skal slutte å sykle, så er dette et utmerket forslag, fastslår Liodden Sanders.

Han understreker at det er ingen grunn til å tro at mennesker oppfører seg noe verre når de sykler. Han tror von der Lippe har et mer generelt inntrykk av syklister som uhøflige og frekke.

- I dag reguleres trafikken ved hjelp av trafikkregler. Det får holde. Det er feil bruk av samfunnets midler å registrere uhøfligheter i trafikken, mener han.

- Tulleforslag

Syklistenes Landsforening jobber for bedre trafikkregler som er enklere å forstå, både for bilister og syklister. Liodden Sanders tror ikke tiltak hvor man stigmatiserer syklister er av det gode.

- Jeg synes dette forslaget er tull. Det tror jeg de fleste synes. En registreringsplikt for trafikanter og eventuell «angiveri» minner om tilstander i land vi ikke ønsker å sammenligne oss med, mener han.

Mer opptatt av refleks

Miljø- og trafikkoordinator Marius Rønningen ved Sør-Trøndelag politidistrikt synes tanken er god, men tror den er vanskelig å gjennomføre.

- Det er en lang vei å gå før du får syklister til å ha på seg noe slikt. Dette vil også kreve ytterligere byråkrati og penger, understreker han.

Han vil heller bruke tiden på å få flere syklister til å bruke refleks.

- For politiet sin del må vi ha tillit til at den enkelte trafikant holder seg til reglene som er satt. Vi er mer bekymret for at en del trafikanter er usynlige i vintermørket. Vi vil nok ha mer fokus på å gjøre syklister synlige enn å pålegge et registreringsskilt, sier Rønningen.

foto
Biler har registreringsnummer, men nå har det kommet et forslag om at også syklister skal bære id-nummer. Foto: AGNETHE WEISSER
foto
Tidligere turistsjef i Trondheim, Jens Fredrik von der Lippe, mener syklistene må stå mer til ansvar for sine gjerninger. Foto: IVAR MØLSKNES
foto
Syklist Richard Liodden Sanders synes forslaget til von der Lippe er tullete. Foto: PÅL HAUGBRO