Hun utkonkurrerte de andre søkerne - får toppjobb i politidistriktet