En 28 år gammel mann i er Frostating lagmannsrett dømt til fire års fengsel for å ha voldtatt en sovende kvinne i Trondheim. Han må også betale oppreisning på 150 000 kroner.

Dommen samsvarer med dommen fra februar som ble avsagt i Sør-Trøndelag tingrett. 28-åringen anket denne dommen. Anken gjaldt bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet. Det ble også krevd ny behandling av oppreisningserstatningen.

Kjente ikke mannen

Lagmannsretten legger til grunn som bevist ut over en hver tvil at voldtekten fant sted i leiligheten, som kvinnen delte med tre andre kvinner i mars i fjor.

De fire kvinnene dro sammen ut på Solsiden. Da utestedene stengte inviterte fornærmede med seg en mann hjem på etterfest. På etterfesten hjemme var alle fire kvinnene, den inviterte mannen og en mann som fra før kjente en av de andre kvinnene.

Ifølge dommen kom den voldtektsdømte mannen til leiligheten noe senere. Han var venn med mannen som kjente en av de andre tre kvinnene.

Da festen ble avsluttet la den fornærmede kvinnen seg for å sove på rommet sitt. Mannen hun hadde invitert dro hjem.

Tiltalte la seg på sofaen i stua.

Mente det var frivillig

Fornærmede sov tungt da hun våknet med sterke smerter i underlivet. Hun merket at tiltalte lå over henne. Fornærmede var desorientert og spurte gjentatte ganger på engelsk hvor de hadde hatt sex. Kvinnen fikk ikke noe skikkelig svar. Tiltalte sa imidlertid at han var venn av en av de andre mennene på etterfesten.

Fornærmede jaget 28-åringen ut av leiligheten. Hun ringte politiet som kom til stedet. Fornærmede ble tatt med til voldtektsmottaket på St. Olavs Hospital.

I politiavhør erkjente tiltalte å ha hatt samleie, men forklarte at det var frivillig.

Stakk fra Norge

Kort tid etter forlot 28-åringen Norge. Han ble etterlyst internasjonalt. I slutten av mai i fjor ble han pågrepet i Frankrike. Utleveringen fant sted i starten av 2014.

Lagmannsretten fant det skjerpende at overgrepet skjedde i fornærmedes seng, og at tiltalte var en helt ukjent person for henne. Det var heller ingen kontakt mellom dem på forhånd.

I straffeutmålingen får 28-åringen fratrukket de 494 dagene han har sittet i varetekt. Dommen ble avsagt 1. oktober i Frostating lagmannsrett.