120 ansatte ved bryggeriet i Trondheim har fått beskjed om at de mister jobben fra 1. september neste år. Bare 14 ansatte får fortsette arbeidet med å produsere øl.

Bryggeriet legger ned to tredjedeler av sin ølproduksjon, og fortsetter kun å produsere øl av typen Dahls. Også brusproduksjonen blir lagt ned, og flyttet til Gjelleråsen i Oslo i 2015.

Omlag 90 ansatte fortsetter sitt arbeid ved bedriftslokalene i Trondheim. De aller fleste innenfor salg- og distribusjon.

- En håpløs situasjon

- Vi har visst dette i nærmere to år, men det er tragisk når man får den faktiske beskjeden om oppsigelse, sier hovedtillitsvalgt Jan Lillebo ved E.C. Dahls bryggeri.

- Mange av dem som mister jobben er mennesker med over 30 års ansiennitet. De er i en aldersgruppe som gjør det vanskelig for dem å skaffe seg ny jobb. Det er trist at folk blir behandlet slik etter et langt yrkesliv. Dette er liksom takken for innsatsen. Flere føler at de har havnet i en håpløs situasjon.

- Dersom bryggeriet hadde gått med underskudd hadde dette vært enklere å akseptere, men bryggeriet går med overskudd. Nesten all ølproduksjon blir nedlagt på grunn av Carlsbergs strategi om kun ett bryggeri i hvert land.

Satser i Oslo

Kommunikasjonssjef Nicolay Bruusgaard i Ringnes sier at det kraftige kuttet i produksjon i Trondheim skyldes at selskapet ønsker å sikre en bærekraftig drift i Norge.

- Da våre konkurrenter erstattet gjenbruksflaskene med gjenvinnbare engangsplastflasker hadde vi ikke noe valg. Våre eiere investerte derfor hele 400 millioner i nytt lager og nye produksjonslinjer på Gjelleråsen og ved Farrisfabrikken i Larvik. Det var helt nødvendig for å sikre fortsatt lønnsom drift og over 1000 arbeidsplasser i Norge.

- Det er aldri hyggelig at vi får overtallige medarbeidere, og vi jobber så godt vi kan for å finne gode løsninger for hver enkelt ansatt i Trondheim. Vi har et internt selskap i Ringnes med én oppgave, og det er å sørge for at overtallige kommer raskest mulig ut i ny jobb.

- Ført til dårlig arbeidsmiljø

Ifølge hovedtillitsvalgt Jan Lillebo har utvelgelsen av de 14 ansatte som får fortsette skapt grobunn for konflikt på arbeidsplassen.

- Som fagforening følger vi norsk lov, der ansiennitet er noe av det viktigste for videre arbeid. I drøftelsen med ledelsen har vi både måtte gi og ta med tanke på hvem som får fortsette. Det er ikke kun ansiennitet som har blitt vektlagt i prosessen, men også ansattes kompetanse. Det har ført til at arbeidsmiljøet langt på vei er ødelagt ved bryggeriet i dag, da ansatte med lang fartstid må gå, mens andre med færre år får bli.

Kommunikasjonssjef Nicolay Bruusgaard i Ringnes fremhever at utvelgelsen av ansatte som får fortsette ved bryggeriet etter 1. september neste år, har blitt gjennomført på vanlig måte og i henhold til gjeldende lover og regler.

- Det er tre kriterier som er lagt til grunn i prosessen; ansiennitet, kompetanse og sosiale forhold.

Håper på ølsenter

Bruusgaard forteller at Ringnes jobber for å skape et ølsenter i lokalene etter at store deler av ølproduksjonen blir lagt ned.

- Jeg kan ikke bekrefte at ølsenteret blir noe av ennå, men det er målet, sier kommunikasjonssjefen.

Ifølge hovedstillitsvalgt Jan Lillebo har de fått beskjed om at den endelige avgjørelsen vil foreligge torsdag 19. juni.

- Det er et klart håp om at senteret vil gi noen arbeidsplasser, selv om det vil være forsvinnende lite i forhold til de som går tapt. Det er likevel bedre enn ingenting.

foto
Hovedtillitsvalgt Jan Lillebo ved E.C. Dahls bryggeri. Foto: Kjell A Olsen, Adresseavisen
foto
Kommunikasjonssjef Nicolay Bruusgaard i Ringnes.