Det avslørte en kontroll som Seksjon for smittevern ved St. Olavs Hospital gjennomførte ved Klinikk for thoraxkirurgi i juli.

Klinikken har behandlingsansvar for hjerte- og lungekirurgi i Helse Midt-Norge og er anbefalt å ha ultrarene operajonsrom for å unngå sårinfeksjoner hos pasientene. Resultatene fra den siste hygienekontrollen på klinikken blir imidlertid beskrevet som ikke tilfredsstillende av smittevernoverlege Andreas Radtke ved sykehuset.

Krass kritikk

I en rapport etter tilsynet påpeker han følgende:

  • Det ble observert 54 døråpninger under ett inngrep. Døråpninger bryter ned overtrykket og gir dårligere ventilasjon.

  • Det ble benyttet varmejakker inne på stua og smittevernoverlegen stiller spørsmålstegn til kravet om renhet til disse.

  • Dispensere med hånddesinfeksjon ble sjelden anvendt.

  • To personer hadde på seg armbåndsur inne på operasjonsstua.

  • Anestesipersonell tok ikke av seg hansker etter kontakt med pasientens slimhinner og forurenset utstyr.

  • Hår og ører stakk ut av operasjonshetten på personellet som lener seg over mot sterile felt.

Elektronisk telleapparat

Flere av de 54 døråpningene skal ifølge smittevernoverlegen være direkte unødvendige og han skriver i rapporten at antallet er uakseptabelt høyt. Blant annet åpnet to av personellet døren for å avtale lunsj seg imellom.

– Dette er ikke ønskelig på noen måte og er ikke noe vi kan leve med, sier overlege Dag Ole Nordhaug ved Klinikk for thoraxkirurgi til adressa.no.

– Er det en ukultur blant de ansatte?

– Det er ikke akseptabelt og heller ikke tillatt å ha på ringer og klokker på operasjonsstuen under inngrep. Enkelte døråpninger under inngrep er påkrevd, men vi må helt klart stramme inn her og har nok mulighet til å redusere dette. De siste ukene har klinikken avholdt flere møter der slike rutiner har vært tema. Men jeg vil ikke beskrive det som noen ukultur, sier Nordhaug.

Han forteller at de har tatt tilbakemeldingen fra smittevernoverlegen på alvor. Blant annet installerte de denne uken et elektronisk telleapparat for å få bedre oversikt over antall døråpninger under inngrep.

Samme brudd i fjor

Også i oktober 2012 ble det gjennomført målinger ved klinikken og også da påpekte smittevernoverlegen flere av de samme bruddene på hygiene hos personellet. Overlege Nordhaug understreker at klinikken de siste årene ikke har hatt en økning i antall sårinfeksjoner knyttet til inngrep.

– Det har vi god kontroll på og vi er stolte over at antallet sårinfeksjoner er veldig lavt. Men det kan ikke bli en sovepute for oss. Vi jobber kontinuerlig med hygieniske tiltak for å forebygge infeksjoner. Vi er jo glad i pasientene våre, sier han.

Èn av 21 sykehuspasienter og èn av 16 beboere i sykehjem hadde en helsetjenesteassosiert infeksjon, viser en undersøkelse fra Folkehelseinstituttet fra i vår. Årets infeksjonsforekomst i sykehus er den laveste siden undersøkelsene startet.

foto
foto
Flere av de 54 døråpningene skal ifølge smittevernoverlege Andreas Radtke være direkte unødvendige. Foto: Kjell A.Olsen, Adresseavisen