Det mener den tidligere lederen i Trondheim arkitektforening, Jan Støring. Han mener statuen av Olav Tryggvason ikke egner seg for Torvet, men han innser at håpet om et torg uten Olav er en hard nøtt å svelge for byens befolkning.

– Jeg må innrømme at jeg ikke er så begeistret for den statuen. Historien bak den er ikke så bra heller, men det er først og fremst ut fra arkitektoniske hensyn jeg mener Torvet er best uten statuen. Den er for dominant som fokuspunkt for hele området, og plassen ville fungert mye bedre uten en slik statue i sentrum, sier Støring.

To års pause

Støring har også tidligere tatt til orde for et torg uten statuen, men møtte kraftig motbør. Det samme gjorde arkitekt Sverre Clausen da arkitektkonkurransen for Torvet ble utlyst for snart 10 år siden. Clausen lanserte ideen om å flytte statuen til St. Olavs pir, men ble sablet ned av byens befolkning.

Jan Støring håper nå at synet på Olav Tryggvason på sokkel midt på Torvet skal endre seg når den nå blir borte i to år.

– Selv om Torvet blir et anleggsområde i dens fravær, kan dette være med på å så tanken om at plassen kan fungere bedre uten, sier Støring.