Trondheim Parkering forbereder nå en forespørsel til politikerne om et Torvet p-hus er interessant.

– Får vi grønt lys, går vi videre med arbeidet, sier Stein Løberg, konstituert direktør i Trondheim Parkering. Han antar at åpning av et nytt anlegg under Torvet kan åpne mot slutten av 2017, etter cirka 18 måneders grave- og byggetid.

Forventer debatt

Løberg og Einar Aassved Hansen, kommunaldirektør for byutvikling, sier støtten med Olav Tryggvason må ned dersom det blir bestemt å anlegge p-hus under Torvet, først og fremst av sikkerhetsmessige grunner. Den kan bli borte fra Torvet i nærmere to år.

Aassved Hansen og Merete Kvidal, prosjektleder for nye Torvet, forventer begge en debatt om Olav Tryggvasons videre skjebne når han forsvinner fra Torvet. Men de er tydelige på at vikingkongen skal tilbake på plass når p-anlegget er ferdig.

– Både Olav Tryggvason og soluret er med i den vedtatte planen for Torvet, sier Kvidal.

Utgraving til 200 millioner kroner

En parkeringskjeller for 450 biler under Olav Tryggvasons gate er utredet. De arkeologiske utgravningene antas å koste cirka 200 millioner kroner. Dette bringer kostnadene per plass opp i cirka 1,5 millioner.

Denne prisen gjør det trolig mer sannsynlig at det anlegges et parkeringsanlegg under grunnleggeren selv enn under gaten oppkalt etter ham.

På Torvet er utgravningene rent foreløpig antatt å koste inntil 66 millioner, og kostnadene per p-plass cirka 430 000 kroner.

600 p-plasser forsvinner

Løberg sier det ville vært gunstig å ha p-plassene under Torvet klare hvis det blir bygging av nytt administrasjonsbygg på Leüthenhaven. Da vil 600 plasser forsvinne.

Det er planene om en totalopprusting av byens storstue som ligger bak tanken om parkeringsanlegget.

Nytt dekke på Torvet gjør det nødvendig å fundamentere. Da må det graves. Og da er det kanskje like greit å grave noen meter ekstra slik at det blir plass til minst 540 biler under bakken, midt i sentrum.

foto
Vi har en vinner: Fra utstillingen i Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum med de fleste av de 22 innsendte utkastene. Utstillingen ble meget godt besøkt. Museet planlegger nå en publikasjon om konkurransen som ble arrangert i 1917. Foto: Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum