Samler NTNU, men uten kunst og musikk: – Vi kan ikke drive musikkutdanning i de lokalene vi har i dag

foto