Statens helsetilsyn krever svar om Helseplattformen

foto