Væpnet aksjon etter juling med kniv: - Mannen er i sjokk