Halvparten av norske tiåringer har altfor dårlige svømmeferdigheter.

De klarer ikke svømme 100 meter sammenhengende på magen, dykke ned og hente opp en gjenstand fra bunnen, flyte på magen og hvile i tre minutter, orientere seg, rulle over og flyte på rygg og til slutt svømme 100 meter på rygg og ta seg opp på land.

Dette er Utdanningsdirektoratets nye kompetansemål i svømming. Fjerdeklassinger skal kunne klare alt dette etter 20 timer svømmeundervisning i trondheimsskolen.

Svømmeopplæringen i grunnskolen i Trondheim starter i 3. trinn, med åtte timer opplæring. Det er tolv timer opplæring i 4. trinn.

I 6. trinn får elevene fire timer svømmeopplæring.

Ønsker obligatorisk ferdighetsprøve

Utdanningsdirektoratet har laget et utkast til innhold og gjennomføring av en ferdighetsprøve i svømming. De vil altså måle om elevene kan det de skal kunne i bassenget.

LES BAKGRUNN: Svømmeprøve på høring

Trondheimspolitikerne vedtok enstemmig i formannskapet å støtte at det skal holdes en ferdighetsprøve som er obligatorisk og gjennomføres i løpet av en time på slutten av 4. årstrinn.

I tillegg ønsker de gjennomføres delprøver i de forskjellige øvelsene. Dette gjøres også i skolen i dag. Delprøvene vil vise elevens progresjon og i tillegg hjelpe svømmeinstruktørene å tilpasse opplæringen.

Læring, ikke testing, er viktigst

- Vi må sikre at dagens praksis med underveisvurdering opprettholdes, sa Eirik Schrøder (AP).

SV-representant Ottar Michelsen understreket at:

- Det er fint å ha en oversikt over hva elevene kan, men en prøve i seg selv løser ingenting. Svømmeferdigheter er ikke en test. Svømmeferdigheter kommer som en konsekvens av opplæringen.

Han viste til at Trondheim kommune har altfor få basseng.

- Vi må opp i kapasitet. Selv om det bygges to nye basseng ved Pirbadet er det ikke nok, sa Ottar Michelsen.

foto
foto
- Vi må sikre at dagens praksis med underveisvurdering opprettholdes, sa Eirik Schrøder (AP).