Bakgrunnen for anmeldelsen er det foreningen mener er grove brudd på reguleringsplanen for Nidarø.

Et flertall i bygningsrådet i Trondheim kommune gikk tirsdag inn for å bygge en hall med internasjonal kapasitet for å huse internasjonale idrettsarrangement og konsertarena for inntil 12 000 tilskuere. Bystyret skal ta stilling til saken 14. mars, i tillegg har foreningen Elvesvingen langt fra gitt opp håpet om å hindre byggingen.

- Tatt seg til rette

Foreningen Elvesvingen har som formål å «bevare og styrke naturmangfold, artsmangfold, topografi og økologi» i området, og i forlengelsen av dette bekjemper de også aktivt planene om en ny storhall på Nidarø. Først og fremst reagerer foreningen på at store områder i løpet av årene er gjort beslag på og gjort til asfalterte parkeringsplasser, i et langt større antall enn reguleringsplanen tillater.

Det var Trondheim24 som først omtalte saken, anmeldelsen er også publisert på foreningens Facebook-side.

- Jeg er vokst opp her, og har sett hvordan man har tatt seg til rette, langt utover lovlige rammer. Myndigheten har ikke løftet en finger, heller tvert imot, sier Yngve Zakarias Leirdal i Elvesvingen. Anmeldelsen ble levert mandag, og argumenterer for at det foreligger brudd både på Plan- og bygningsloven og Naturmangfoldloven.

Dobling av parkeringsplasser

Nåværende reguleringsplan, sist vedtatt i 1999, gir rom for 113 parkeringsplasser i forbindelse med Nidarøhallen. I anmeldelsen føres det bevis for at det i dag er merket opp 220 asfalterte plasser, og at det ved enkelte anledninger har vært parkert 500–600 biler på området.

Bygningsrådet gikk i dag inn for en ny reguleringsplan der mange av dagens parkeringsplasser erstattes av bygningsmasse. At antallet parkeringsplasser dermed blir redusert, er irrelevant, mener Yngve Zakarias Leirdal.

- Du kan ikke bruke arealer som allerede er ulovlig tilegnet, til annen byggevirksomhet, argumenterer han.

- Bygget er snudd i forhold til de opprinnelige planene, fasadene betydelig forbedret. Vi har fått inn mer grønt og park enn det man opprinnelig så for seg, sa APs gruppeleder Geir Waage til Adresseavisen tidligere i dag.

Gir ikke opp

Yngve Zakarias Leirdal mener det fortsatt er et godt håp om å få snudd utfallet av en sak som på mange måter nå kan synes avgjort.

- Det såkalte nullalternativet er nevnt i rådmannens framlegg som et reelt alternativ. I så fall faller ting tilbake til slik det er nå – og dersom vi i tillegg kan bøte på skadene som allerede er gjort, får vi endelig en park som ser ut som en park. Vi har ikke gitt opp, langt ifra. Etter et eventuelt bystyrevedtak er det også en tre ukers klagefrist, og den kommer vi til å benytte oss av, slår han fast.

Foreningen har i tillegg foreslått å opprette Trondheim urbane naturreservat i elvesvingen ved Øya.