For seks uker siden behandlet bystyret i Trondheim spørsmålet om piggdekkavgift i bystyret. Da stemte bare 11 av de 67 representantene for. Nå har det politiske flertallet snudd helt rundt, og bare Frp stemte mot rådmannes forslag da saken ble behandlet i formannskapet tirsdag.

Spørsmålet om gjeninnføring av piggdekkavgift kommer til endelig behandling i bystyrets budsjettmøte 17. desember. Men samtlige partier, bortsett fra Frp, har i sine budsjettforslag akseptert rådmannens forslag om å legge inn en inntekt på 23 millioner kroner i året fra piggdekkavgiften fra 2016. Det betyr trolig at 60 av de 67 representantene i bystyret vil stemme for forslaget om å gjeninnføre piggdekkavgiften neste år dersom partiene holder sine grupper samlet i voteringen om budsjettet.

Glad for snuoperasjonen

Både Høyre, Venstre og Ap har tidligere vært mot å gjeninnføre denne avgiften ved tidligere anledninger. SVs Ottar Michelsen er glad for at det nå ligger an til et massivt flertall når budsjettet for 2016 skal behandles senere i desember.

- Det er gledelig at mange partier nå har snudd, og er villig til å gjeninnføre denne avgiften. Piggdekkavgift er ikke noe mål i seg selv, men et middel for å redusere svevestøvet i byen. Jeg håper andelen som bruker piggdekk en gang vil gå ned slik at vi slipper denne avgiften, men der er vi ikke nå. Vi trenger et slikt virkemiddel for å snu utviklingen og skape bedre luft i byen, sa Michelsen.

Andelen øker

Høyres kommunalråd, Yngve Brox, sier til adressa.no at Høyre har snudd i saken fordi piggdekkandelen i Trondheim har økt så kraftig på kort tid. I dag viser nye tall at 65 prosent av bilistene kjører piggfritt, og 35 prosent bruker piggdekk.

- Piggdekk sliter mer på veiene og gir betydelig økning i kostandene til vedlikehold og renhold av gatene. Derfor må vi akseptere rådmannens forslag om å gjeninnføre avgiften, sier Brox.

Frps Elin Marie Andreassen understreker at Frp fortsatt stemmer mot avgiften.

- Det er utrolig hvor mye som har forandret seg hos de andre partiene på seks uker siden denne saken sist var oppe til politisk behandling. Men det er helt klart at Frp ikke vil stemme for en slik gjeninnføring, understrekte Andreassen da saken var oppe til behandling i formannskapet.

For stort beløp å fjerne

Da flertallet mandag la frem sitt budsjettforslag ble det klart at også Ap har snudd, og nå går inn for piggdekkavgift slik rådmannen foreslår i sitt budsjett for 2016. Ordfører Rita Ottervik sa til Adresseavisen at det ikke var mulig å fjerne en så stor inntektspott i budsjettet uten at det ville gå utover tjenestetilbudene som kommunen gir til sine innbyggere.

- Det ble ganske enkelt for vanskelig å finne inndekning for en så stor sum i budsjettet. Vi har utfordringer i eldreomsorgen, og vi fant ikke rom for å flytte så mye penger. Derfor aksepterte vi at avgiften gjeninnføres høsten 2016, sier ordfører Rita Ottervik.

Venstres Jon Gunnes sa i formannskapet tirsdag at Venstre vil erkjenne sine tidligere synder ved å stemme mot avgiften, og mener nye forskrifter, økende piggdekkandel og mer kunnskap om skadelig byluft har ført til at Venstre nå har snudd.

- Vi har tidligere lovet å fjerne avgiften når andelen piggdekk gikk ned. Det gjorde vi, men nå er andelen på vei opp igjen. I tillegg vet vi mer nå. Ny forskning viser at svevestøv er mer skadelig enn vi tidligere har vært klar over. Det tar vi konsekvensen av. Vi bestiller nå en sak fra rådmannen, og må komme tilbake til spørsmålet om hvordan denne avgiften skal innføres og sikre at den blir mest mulig rettferdig, sa Gunnes.

KrFs Geirmund Lykke mener det er naturlig at det er forurensere, altså bilistene som bruker piggdekk, som må betale for oppryddingen etter piggdekkene.

- Til nå har fellesskapet vært nødt til å ta kostnadene med oppryddingen av svevestøv som bare 35 prosent av bilistene har forårsaket. Nå plasserer vi omkostningene hos de som forurenser, og det er et riktig prinsipp, sa Lykke i formannskapet tirsdag.

I 2014 brukte Trondheim kommune 11 millioner kroner for å feie og vaske gatene for svevestøv. Rådmannen har i sitt budsjettforslag lagt til grunn at piggdekkavgiften skal øremerkes tiltak for å vaske og feie gatene.