23. juni i sommer skal trafikanter, syklister og fotgjengere få en ny snarvei mellom Lade og Strindheim. Da vil forhåpentligvis forlengelsen av Bromstadvegen mellom Falkenborgvegen ved Sirkus Shopping og Haakon VIIs gate på Lade være klar.

- I helga har vi støpt Leangbrua som går over Nordlandsbanen. Vi ble ferdig i 18-tida lørdag kveld. Togtrafikken ble stengt mellom klokka 08.00 lørdag morgen og klokka 08.00 søndag morgen, forteller byggeleder Håvard Bidtnes i Statens vegvesen.

Ligger godt an i løypa

Fortsatt gjenstår det kantbjelker, rekkverk og annen infrastruktur, men Bidtnes forteller at de er optimistiske med tanke på å rekke 1. juli-fristen.

- Målet er å kunne åpne samtidig som Strindheimtunnelen. Vi ligger godt an. Det har vært en fin og mild vinter også. Dette er en etterspurt strekning, så det blir fint å være ferdig, sier han.

Den 500 meter lange firefelts veiforbindelsen vil få gang- og sykkelvei på begge sider. Veien blir også framtidig busstrasé for AtB og omkjøringsmulighet i tilfeller det er behov for å stenge Strindheimtunnelen. Entreprenør Teknobygg startet med prosjektet i september i fjor.

Koster 85 mill. kroner

Prognosene viser en trafikk på 10 000–15 000 kjøretøy i døgnet har prosjektleder Harald Inge Johnsen i Statens vegvesen opplyst tidligere. Prisen på veiprosjektet er på nærmere 85 millioner kroner.

Leangbrua er den største utfordringen, men ifølge Bidtnes gikk støpingen etter planen. Brua er 47 meter lang og 25,5 meter bred. Den holdes oppe av 28 pæler som blir forankret i fjellet. Leangbrua blir den tredje brua som bygges i tilknytning til jernbanen i prosjektet E6 Øst mellom Trondheim og Stjørdal.

Kontrakten med Teknobygg omfatter også bygging av sykkelekspressvei mellom Bromstadvegen og Arkitekt Ebbells veg, med tilhørende bruer over Leangen Allé og Haakon VIIs gate. Sykkelveien bygges for Miljøpakken.

foto
Støpingen medførte ett døgn med togstans på Nordlandsbanen. Foto: Anders Aalberg/Statens vegvesen
foto
Den 500 meter lange veien koster rundt 85 millioner kroner. Foto: Anders Aalberg/Statens vegvesen
foto
Leangbrua er 47 meter lang, og 25,5 meter bred. Den vil gå gang- og sykkelfelt på begge sider. Foto: Anders Aalberg/Statens vegvesen
foto
Leangbrua skal åpne dagen før Strindheimtunnelen. Foto: Anders Aalberg/Statens vegvesen
foto
Slik så det ut da man startet arbeidet med Leangbrua i september i fjor. Foto: kjell a. olsen