Tre skoler i Trondheim er med i et prosjekt hvor elevene får gratis kjernetid, 10 timer i uken – noe som tilsvarer halv plass, i skolefritidsordningen (SFO). Prøveordningen er statlig finansiert.

LES KOMMENTAREN: Kinderegget i skolehverdagen

Gir en bedre skole

- At våre elever, fra første til og med fjerde trinn, får gratis SFO betyr at bortimot alle elevene tar imot tilbudet, sier rektor ved Lilleby skole, Sissel Thoresen Busch.

Gratisplassene gir skolen som helhet stor gevinst.

- Integreringen styrkes og barna leker bedre sammen. Dessuten foregår språkstimuleringen flere steder enn i klasserommet. Og til sammen gir dette bedre læringsmiljø, sier Sissel Thoresen Busch.

Lilleby har 150 elever og 100 av dem er på SFO etter skolen.

- Viktig og riktig

Denne uken fikk skolen besøk av et knippe SV-politikere, med partilederen i front.

- Lilleby skole sine erfaringer er en bekreftelse på at det er viktig og riktig å gi et gratis tilbud, sier Audun Lysbakken.

Han er opptatt av hva dette har å si for barna.

- De kommer inn i leken og blir inkludert i fellesskapet. Ingen står utenfor porten og vil inn. Det sikrer utjevning for ressurssvake grupper, integrering og et bedre læringsmiljø på skolen, sier SV-lederen.

Partiet ønsker på sikt en heldagsskole hvor lekser og øving er en del av dagen. Også aktiviteter og folkehelse skal være del av heldagsskolen.

Gir nærmest full dekning

Prøveprosjektet med gratis SFO er del av en statlig ordning hvor utvalgte skoler i Oslo, Trondheim Stavanger og Drammen har fått en pott på 20 millioner. Trondheim er tildelt 5 av dem, noe som betyr at Lilleby, Kolstad og Saupstad skoler tilbyr gratis kjernetid i SFO for alle barn på småtrinnene, frem til sommeren 2019. Disse skolene ligger i områder med lav sosioøkonomisk status og hvor det bor mange med minoritetsbakgrunn.

- Hovedmålet er allerede nådd. Vi har mye høyere deltakelse i SFO. Foreldre med betalingsproblemer har fått barna inn igjen, noe som er bra da dette ofte er sårbare barn. Dessuten er det rom for nyansettelser og vi kan ta inn folk som har god kompetanse på skolefritidspedagogikk som kan veilede og motivere barn inn i lek og aktivitet, sier prosjektleder Kristin Nilsen.

Tallene fra juli 2016, før ordningen startet, viste at Lilleby hadde 87 prosent deltakelse, Kolstad hadde 64 prosent og Saupstad 62 prosent.

I dag har Lilleby totalt 92 prosent, Kolstad har 90 og Saupstad hele 99 prosent deltakelse.

Tar vare på barnekulturen

- Mange av våre elever har ikke-vestlig innvandrerbakgrunn og de snakker morsmål hjemme, sier Kristin Nilsen som holder til på Saupstad SFO hvor deltakelsen har økt mest.

Språkstimulering blir dermed viktig. Både på og etter skolen. Hun mener også at SFO-deltakelsen vil ha langtidseffekter.

- Mange minoritetsspråklige barn har ikke lek-kompetanse. Barnekulturen er annerledes der deres foreldre kommer fra. Er barna i SFO, har de et tilbud sammen med andre barn og med kompetente voksne til stede. Vi vil styrke lek og barnekulturen, sier prosjektlederen.

Hun forklarer hvordan det at alle barna blir fanget opp, vil gi grunnlaget for å bidra positivt for barna også senere.

- At vi knytter familiene tettere til oss, kan lette sosialiseringen og bringe dem inn i positive aktiviteter og idrettslag, sier Nilsen.

Hun har tro på videreføring av prosjektet til tross for at det er statlige midler som har gjort denne ordningen mulig.

SFO for alle – alltid

Og det er nettopp sentral styring og sentrale penger som er løsningen, mener Audun Lysbakken (SV).

- Vi vil ha en gratis og god skole for alle. Og vi kan komme langt uten at det blir enormt dyrt. SV har foreslått en nasjonal pott på 50 millioner kroner årlig for å få til en permanent løsning for skoler i de områdene som trenger det, enten det er i Trondheim, Oslo eller andre steder.

Han tror gratis kjernetid kombinert med satsing på innhold i skole og SFO vil øke både status og kvaliteten.

- Det er viktig at dette blir permanent og varig, sier Lysbakken.

Positiv: Audun Lysbakken ønsker gratis SFO for flere. - Det er viktig å riktig å gi dette tilbudet til alle barn som trenger det. Dette er et nasjonalt ansvar, sier lederen i SV. Foto: Rune Petter Ness, Adresseavisen
På bakkenivå: SVs førstekandidat til Stortinget, Lars Haltbrekken og leder Audun Lysbakken blir orientert av elevrådsrepresentantene fra tredje klasse, Malin og Georg. De informerte om prinsippene i sjakk, basse-regler og hva de liker å gjøre når de er på SFO.