Elever i Trøndelag sparte landet for utslipp verd tre flyturer rundt Ekvator, på bare tre uker i mai.

- Enkeltmennesker kan gjøre en forskjell! Vi kan bidra like mye til sammen, som det private og offentlige bedrifter kan få til når de gjør store teknologiske og industrielle endringer, sier Ida Fuchs, som har arrangementssansvaret for pilotprosjektet ved Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Videregående skoler i Trøndelag konkurrerte om hvem som kunne spare klimaet mest for utslipp. En rekke videregående skoler i Sør-Trøndelag, samt Mære landbruksskole i Nord-Trøndelag, deltok.

Trønderske klimamestre er kåret

Klimamesterene er kåret etter at 1689 elever ved videregående skoler i trøndelagsfylkene har deltatt i «Trøndersk klimamesterskap». Arrangementet ble gjennomført fra 3. til 23. mai og hensikten var å bevisstgjøre elevene om hvor mye de selv, som enkeltmennesker, kunne spare klimaet for når det kommer til egne utslipp. Konkurransen går ut på å redusere CO₂-utslipp på individnivå.

For vet du hvor mye du kan spare kloden for ved å la være å dusje en dag, gå i stedet for å kjøre eller ved å droppe kjøttet på grillen?

Elevene ved Melhus videregående skole har definitivt forstått det. De vant konkurransen på skolenivå. Hele 55 prosent av elevene ved skolen deltok. Også Charlottenlund videregående skole, Katedralskolen i Trondheim og Mære hadde stor deltakelse.

- Det er utrolig bra til å være første året vi gjennomfører dette, sier Ida Fuchs.

foto
I midten står Ida Fuchs, som er rådgiver for klima og energi i STFK og prosjektleder i Klimaråd Sør-Trøndelag. Ved mikrofonen er Ellen Haugen Bergsrønning (AP) fra Fylkestinget. Til venstre i bildet er Astrid Gynnild, rektor ved Melhus videregående skole. Bildet er tatt under utdeling av prisen.

Mesterskapet ble gjennomført av fylkeskommunen i tett samarbeid med oppstartsbedriften Ducky. Prosjektet er finansiert av blant andre fylkesrådet, Fylkesmannen og KS. Parallelt har Sosiologisk poliklinikk gjort undersøkelser av ungdommenes vaner og holdninger for å finne svar på hva som skal til for å bli god på dette.

Dette gjorde elevene for klimaet

Elevene loggførte daglig sine enkle, private klimatiltak i web-appen inne på Ducky sin webapp.

- Klimatiltakene ligger enkelt tilgjengelig inni appen og består av små og større besparelser. Her kan du sjekke av for å gå eller sykle til skolen i stede for å kjøre moped. Du kan dusje kortere eller ta en kattevask. Dersom du reparerer ting, uten å kaste og kjøpe nytt får det uttelling. Det samme gjør det når du skrur av lys i alle rom eller spiser vegetarisk fremfor kjøtt, lister Ida Fuchs opp.

Sparealternativene er mange og det ble loggført over 88 0000 av aktiviteter totalt i løpet av treukersperioden.

- Til sammen utgjør alle disse aktivitetene 103 530 KgCO2-ekvivalenter, sier Fuchs.

CO₂-ekvivalent er en enhet som brukes i klimagassregnskap. Enheten tilsvarer den effekten en gitt mengde CO₂ og metan har på den globale oppvarminga over en gitt tidsperiode.

Ida Fuchs gir en enklere måte å forstå hvor mye utslipp disse elevene har spart:

- På tre uker sparte 19689 elever landet for utslipp verd tre flyturer rundt Ekvator! Dersom alle var like flinke som deltakerne i konkurransen hver dag i ett år, ville Norge hatt 10 prosent mindre klimautslipp. Og hvis alle i dette landet klarte å leve som de aller flinkeste elevene, ville Norge hatt 30 prosent mindre utslipp. Da snakker vi store klimabesparelser, sier Ida Fuchs.

Poenget er å synliggjøre hvor mye den enkelte kan gjøre ved å være bevisst sitt eget forbruk.

Vinner ikke gods og gull

De beste klassene i konkurransen kom fra nettopp Melhus og fra Katedralskolen i Trondheim.

foto
Ellen Haugen Bergsrønning (AP) overrekker sertifikatet som viser at Melhus videregående skole er vinnere av årets trønderske klimamesterskap. Rektor Astrid Gynninld tar i mot.

- Vi har forsøkt å premiere innsatsen ved hjelp av belønninger som vil kunne føre til enda større innsats i fremtiden, sier Fuchs.

En klasse får et matlagingskurs hvor de lærer å lage klimavennlige retter, fra Fremtiden i våre hender. En annen får kurset «Ta vare på det du har» fra Naturvernforbundet.

- Her lærer de å kjøpe riktige produkter som er reparerbare og man får innføring i enkel fiksing av småelektronikk som å bytte skjerm på telefonen, sier hun.

En rekke andre fylkeskommuner har tatt kontakt for å få vite mer om prosjektet.

- Vi er veldig fornøyde med gjennomføringen. Nå håper vi at konkurransen kan bli nasjonal, sier Ida Fuchs.