Taxi får fortsatt kjøre i kollektivfelt, elbil og sykkel skal utredes

foto