Naboene klaget på reguleringsplanen. Nå har statsforvalteren svart

foto