Syklisten var i ferd med å krysse veien over et gangfelt ved et stort kryss ved kjøpesenteret City Syd da personen ble påkjørt av en personbil. Vedkommende ble sendt til Regionsykehuset i Trondheim med lettere skader etter hendelsen.

En time senere kolliderte to personbiler i Haakon VIIs gate på Lade. En person ble sendt til RiT med lettere skader etter ulykken. Det er ikke klart hva som er årsaken til kollisjonen.