Ni av landets kommuner har fått full pott når det gjelder å bevare sine kulturminner. Disse kommunene er Giske, Hå, Lærdal, Nedre Eiker, Sandnes, Skånland, Sveio, Sørum og Trondheim. Alle har fått ni poeng, som er maksimal poengsum.

Riksantikvaren har brukt data som kommunene selv rapporterer i KOSTRA (kommune-stat-rapportering) til å rangere kommunene.

Eksempler på kulturminner i Trondheim er: Katedralskolen, Brovakten/Vollmesterboligen, Gamle bybru, Gamle rådhus, Olavskirken, Skansen, kriminalasylet Trondheim og Lorckgården.

Her kan du lese om alle registrerte kulturminner i Trondheim.

Flere rapporterer

Kommunene som har fått ni poeng hver skårer høyt på spørsmål om kompetanse, registreringer, planer og penger til kulturminnefeltet.

- Jeg vil gratulerer de som har nådd helt til topps. Kommunene er utrolig viktige i kulturminneforvaltingen, og det er svært positivt at stadig flere kommuner rapporterer om godt arbeid, sier riksantikvar Jørn Holme gjennom en pressemelding.

Signert: Domkirken, Stiftsgården, bryggerekkene, Bakklandet, Gamle Bybro, you name it! Alle har vi vel en mening om hva som er byens vektigste kulturminne eller kulturminnemiljø.

Målene med rangeringen er å gi de kommunene som gjør en god jobb ekstra oppmerksomhet, og motivere andre til å ta større ansvar for forvalting av kulturminnene. I fjor hadde rundt 35 prosent av alle kommuner i landet null poeng. Årsaken var manglende rapportering.

- I år ser vi en klar forbedring. Rundt 23 prosent står med null poeng i år, og det kommer blant annet av at mange har blitt flinkere til å rapportere. Det er også flere kommuner som skårer høyt i år sammenlignet med i fjor, sier Holme.

Les også: - Når det brenner i midtbyen er det alltid fare for at kulturminner går tapt

To år på rad

Det er andre gang denne rangeringen gjøres. Også i fjor havnet Trondheim på topp.

- Trondheim gjør det veldig godt. En viktig grunn er at kommunen i en årrekke har hatt en egen byantikvar. Det betyr at de selv har god kompetanse til å vurdere hva som er viktige kulturminner. Trondheim er en av få kommuner i landet som har egen byantikvar, sa Leidulv Mydland, seksjonssjef hos Riksantikvaren, den gangen.

Kulturminner er ifølge kulturminneloven alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Slike kan blant annet bestå av hus, industribygg eller fartøyer. Kulturminner kan også finnes i utmark eller under dyrket mark, som for eksempel tjæremidler, kullgroper, gravhauger, jernvinner, rydningsrøyser eller boplasser.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter.