Den 19. september går startskuddet for rotenonbehandling av sju vann i Bymarka: Haukvatnet, Lianvatnet, Kyvatnet, Theisendammen, Baklidammen, Kobberdammen og Sølvskakkeltjønna.

Hva er rotenon? Se video i vinduet over.

Fort gjort

Målet er å utrydde fiskearten mort fra vannene og hindre at den sprer seg til drikkevannskilden Jonsvatnet.  Rotenonen vil drepe all fisk i vannene.

- Vi starter med Haukvatnet. Så tas de andre vannene fortløpende i løpet av en uke, forteller prosjektleder i Trondheim kommune, Håkon Pedersen.

foto

Slik skal det gjøres

Det er Veterinærinstituttet som skal utføre selve rotenonbehandlingen.

- Giften slår ut all fisk og andre organismer som puster med gjeller i løpet av noen timer. Fisk som flyter opp skal samles opp og destrueres. Det som synker til bunns vil brytes ned over tid. Andre dyr og fugler blir ikke direkte berørt, i følge prosjektlederen.

- Hvordan vil folk merke det som skjer?

- Vi ønsker at folk holder seg unna når vi jobber. Mest fordi vi vil jobbe i fred og ro. Det vil også sprøytes rotenon langs land og i sivområder som kan skape ubehagelig lukt. Det er ikke farlig, men vi vil ha vakter rundt omkring som vil anmode folk om å benytte seg av turstier litt unna der vi jobber, sier Pedersen.

foto
Haukvatnet er det første av sju vann som skal rotenonbehandles i høst. Håkon Pedersen (t.v) og Terje Nøst leder rotenonprosjektet i Bymarka for Trondheim kommune. Foto: Frank Lervik

- Hva skjer etter rotenonbehandlingen?

- Vi vil ta prøver utover høsten og vi regner med rotenonen er ute av vannsystemene i løpet av tre til seks måneder. Biomangfoldet, utenom fisk, reetablerer seg ganske raskt etter en slik behandling. Vanligvis etter ett års tid, forteller naturforvalter Terje Nøst i Trondheim kommune.

God erfaring

Vikerauntjønna ved Jonsvatnet ble rotenonbehandlet for to år siden. Erfaringene etter det er gode, i følge kommunen.

- Vi ble kvitt morten, og det biologiske mangfoldet er i ferd med å ta seg opp. Vannkvaliteten er også forbedret, hevder Håkon Pedersen.

foto
Veterinærinstituttet rotenonbehandlet Vikerauntjønna i 2014 etter at det ble oppdaget mort. Nå skal sju vann i Bymarka gjennom samme behandling. Foto: Richard Sagen

Kartlegger endringer

NTNU Vitenskapsmuseet gjennomførte i fjor undersøkelser der de kartla amfibie- og bunnfaunaen i vann og bekker som nå blir utsatt for rotenon. Det vil det bli gjennomført en tilsvarende faunakartlegging i 2017 for å avdekke eventuelle effekter av rotenonbehandlingen på det biologiske mangfoldet, opplyser NTNU Vitenskapsmuseet.

Budsjettet for rotenonbehandlingen i Bymarka er på tre millioner kroner.

Det ble gitt tillatelse til rotenonbehandling i de aktuelle vannene i Bymarka allerede i 2002. Den gang ble ikke behandlingen vedtatt av politikerne. Da bystyret i januar i år voterte over forslaget om rotenonbehandling stemte 57 representanter for, mens 10 representanter stemte mot.

foto
Hvis mort skulle spre seg til Jonsvatnet, kan konsekvensen i verste fall bli dårlig lukt og smak av drikkevannet. Dette bildet er tatt under forsøk på utfisking i Kyvannet. Foto: Ivar Mølsknes

Mer informasjon om rotenonbehandlingen i Bymarka finner du her.

foto
Håkon Pedersen i Trondheim kommune er prosjektleder for rotenonbehandlingen i Bymarka. Foto: Frank Lervik