Det er stor forskjell på hvor mye de folkevalgte på fylkestingene får i godtgjørelse. I Trøndelag får de mye mindre enn i Buskerud.

Men fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap) i Sør-Trøndelag har ikke hørt om at noen ikke vil være med fordi det er for dårlig betalt.

- Jeg har aldri hørt om at noen ikke vil være med i politikken fordi godtgjøringene er så lave, men nå snakker jeg bare for Arbeiderpartiet, sier Sandvik til Dagbladet.

Han understreker samtidig at heltidspolitikerne i Sør-Trøndelag har gode vilkår. Sandvik tjener drøyt én million kroner i året.

Dagbladet har laget en oversikt som viser hvor mye de folkevalgte i fylkeskommunene landet rundt får for innsatsen, og avisen fant markante forskjeller.

Rune Olsø ønsket som ny leder det som kan bli landets største fylkesparti.

Trøndelag betaler minst

I Sør-Trøndelag får representantene det laveste beløpet, kun 12 000 kroner. De får ingen fast godtgjørelse, men får 1200 kroner per møtedag, som det var ti av i året som gikk.

I Nord-Trøndelag får de det nest laveste beløpet, 15 000 kroner i året. De får 10 000 kroner i fast godtgjørelse, og 500 kroner per møtedag.

- Oi, det var lite. Man skal ikke gjøre dette til en fett betalt jobb. Men 12 000 kroner er mindre enn det du får for å sitte i styret i nesten hvilket som helst borettslag, sier valgforsker Bernt Aardal ved Universitetet i Oslo.

Han er overrasket over de store forskjellene.

Tore O. Sandvik ut mot partifelle for det han mener er utidig innblanding.

Buskerud betaler mest

I Buskerud får en vanlig innvalgt fylkespolitiker 79 206 kroner for å sitte på tinget og like mye ekstra for å sitte i en fagkomité. Til sammen blir det 158 412 kroner årlig i godtgjørelse.

Rett bak kommer Troms med 136 039 kroner.

Hvert fylke har sin egen måte å beregne godtgjørelse på, og disse er ikke direkte sammenlignbare. Dagbladet har derfor sammenlignet hva en helt ordinær innvalgt tjener dersom personen ikke har andre verv enn å møte i fylkestinget, samt å sitte i en komité eller hovedutvalg. Avisen har holdt møtegodtgjørelse i komiteene utenfor regnestykket.