Etter nyttår justeres satsene for bilister som blir tatt for feilparkering. En ny forskrift gjør at private og offentlige selskap som skriver ut bøter, må operere med felles satser.

Kraftig inntektshopp

Trondheim vil få over 10 millioner kroner ekstra i kommunekassen neste år, bare som følge av endringene i forskriften. I tillegg vil politikerne få om lag 3 millioner ekstra avgiftskroner å bruke, når også elbiler får betalingsplikt for parkering.

Les også: Elbiler parkerer gratis for 15 mill i året i Trondheim

Står du parkert for lenge, eller dropper betalingen, økes kontrollavgiften fra dagens 300 kroner til 600 kroner fra nyttår. Ulovlig parkering på fortau, ved fotgjengerfelt og handikapplass medfører et gebyr på 900 kroner, mens det i dag er på 500 kroner.

foto
Parkeringen i lastesone vil koste deg 900 kroner etter nyttår. Foto: terje svaan

Færre bøter

- Vi regner med en nedgang i antall bøter når satsene går opp. Vi budsjetterer med at inntektene fra ilagte gebyr øker med om lag 10 millioner kroner, men det vil trolig bli skrevet ut 6 prosent færre ileggelser, sier direktør Stein Løberg i Trondheim parkering.

foto
Stein Løberg, direktør i Trondheim parkeirng. Foto: terje svaan

Selskapet har tre kjøretøy som er utstyrt med kamera for automatisk parkeringskontroll, men vil sette inn enda en bil neste år. I tillegg kommer 24 betjenter som driver kontroll av gateparkering.

foto
Tre slike biler med automatisk skiltgjenkjenningsutstyr brukes til parkeringskontroller i Trondheim. Foto: terje svaan

- Vi vil øke antallet kontroller, og det at oppdagelsesrisikoen øker, vil føre til at bilistene blir flinkere til å betale for seg. Det er en utvikling vi ønsker. Målet er å skrive ut færre parkeringsbøter, sier Løberg.

foto
Det blir trolig færre ileggelser neste år. Foto: Morten Antonsen

Les også: Her får trondhjemmere flest parkeringsbøter

Lettere å finne parkering

Fra nyttår blir det også innført parkeringsavgift for elbiler i Trondheim. Trondheim parkering regner med at det vil frigjøre mange parkeringsplasser.

Om lag 500 elbiler parkerer daglig i sentrum eller på sykehusområdet ved St. Olavs Hospital. Det innebærer at disse legger beslag på mellom 25 og 30 prosent av alle de tilgjengelige parkeringsplassene i disse områdene. P-avgift for elbiler vil trolig føre til at mange eiere setter fra seg bilen hjemme, og heller tar buss til jobb.

Les også: Elbiler overholder ikke p-tid

foto
Også elbiler må betale p-avgift etter nyttår. Foto: Christine Schefte

- Vi håper at det blir lettere å finne parkering etter nyttår, spesielt er dette viktig for forflyttingshemmede. Det er mange tilrettelagte plasser i byen, men for denne målgruppen er det jo viktig med ledige plasser nært bestemmelsesstedet, sier direktøren i Trondheim parkering.

Les også:  Skrinlegger p-hus under Torget

Felles regelverk

De nye parkeringsforskriftene gjelder for alle parkeringsselskap, og vil regulere gebyrsatsene også for private parkeringsområder.

Nå blir satsen på 300 kroner for brudd på dokumentasjonsplikt for tidsbegrenset gratisparkering og overtredelse av reservert parkering til kunde, besøkende eller gjest.

Her har private selskap tidligere operert med p-bøter på opp mot 800 kroner.  Det kan ilegges kontrollsanksjon tidligst fem minutter etter at parkeringstiden er utløpt.

Følg Adresseavisen på FacebookInstagram og Twitter.