Hektiske forhandlinger om Byåstunnelen - fortsatt uenige

foto