Hektiske forhandlinger om Byåstunnelen - fortsatt uenige