- Miljøpakken har gitt oss beskjed om å lage en oppsummering av hvordan Byåstunnelen kan bli. Vi vil nå se nærmere på hva tunnelen vil koste, hvordan den kan bli seende ut, og hvilke virkninger en tunnel vil ha for biltrafikk og kollektivtrafikk, sier Kjetil Strand som er strategisjef i Statens vegvesen region midt.

- Må vite hvordan tunnelen kan bygges

Torsdag var prosjektet tema i et møte i kontaktutvalget i Miljøpakken. Tunnelprosjektet kom på dagsorden etter at Vegdirektoratet har kommet med føringer til hvordan tunnelen må se ut for å bli sikkerhetsgodkjent. Blant annet har Vegdirektoratet slått fast at tunnelen må bygges med to separate tunnelløp.

- For å realisere Byåstunnel-prosjektet må det vedtas en plan. Før planen kan vedtas må vi vite hva tunnelen vil koste og hvordan den kan bygges gitt forutsetningene fra Vegdirektoratet, sier Lars Aksnes som er leder for kontaktutvalget i Miljøpakken.

Oppsummering klar til våren

Når Statens vegvesens oppsummering er klar, vil den bli lagt frem til ny behandling i Miljøpakken.

- Vi regner med at planen er klar våren 2018. Vi vil da legge frem en ny sak for konktaktutvalget, slik at Miljøpakken kan ta stilling til hva man vil gjøre videre, sier Strand.

Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter