KrF-leder Knut Arild Hareide ba på sin Facebook-side fredag statminister Solberg klargjøre om menneskerettigheter:

- Norske statsråder kan aldri sette menneskerettighetene til side. Et Høyre som kan leve med denne typen utspill fra en Frp-statsråd, er ikke det Høyre som vi kjenner oss igjen i, sier KrF-leder Knut Arild Hareide - og ber Erna Solberg klargjøre hvor Høyre står i spørsmålet.

- Ikke regjeringens politikk

Adresseavisen har spurt statsminister Erna Solberg (H) hva hun synes om forslaget til Sylvi Listhaug (Frp) om at asylsøkere med uavklart ID og søkere avslag på asylsøknad, skal settes i lukkede mottak. Hun svarer per e-post:

- Dette er et gammelt forslag fra Frp, som jeg er godt kjent med. Vi forhandlet om innvandringspolitikken i Nydalen og ble enige om regjeringens politikk på dette området.  Vi ble enige om ikke å utvide grunnlaget for hvem som kan settes i lukkede mottak, men utvide kapasiteten i lukket mottak for å kunne bruke hjemmelen mer aktivt. Ingen av disse er i strid med menneskerettighetene fordi vi mener det er et rom for å ivareta nordmenns sikkerhet, kampen mot terror og en ansvarlig asylpolitikk innenfor menneskerettighetskonvensjonene. Generelt å sette alle asylsøkere med avslag i lukket mottak, er ikke regjeringens politikk, skriver Solberg.

- Aktiv returpolitikk

Hun slår fast at Høyre er helt enige med Frp om at en «streng, men rettferdig innvandringspolitikk».

- Det er viktig at de som får avslag reiser tilbake til hjemlandet sitt. Vi vil fortsette å føre en aktiv returpolitikk, skriver Solberg.

KrF-lederen mener Listhaugs forslag er skremmende.

– Nå sier Frp i klartekst at de «vil utfordre menneskerettskonvensjonene-» Det er skremmende at Frp nå åpner for å sette dette viktige internasjonale rammeverket til side. Det bryter med grunnleggende norske rettsstatsverdier, skriver Hareide på sin Facebook-side fredag.

Bakgrunnen for reaksjonen fra KrF-lederen er Frp og innvandringsminister Sylvi Listhaugs utspill om at asylsøkere som kommer til Norge uten avklart ID eller identitetspapirer, skal i lukkede mottak inntil identiteten er avklart.

– Vi skal ha kontroll med hvem som befinner seg i landet vårt, sa Listhaug til NRK torsdag.

– Tilpasse regelverket

Utspillet ble forsvart av Frp-leder Siv Jensen under en debatt på NRKs Politisk kvarter fredag morgen.

– Også Frp er svært opptatt av menneskerettigheter, men husk at mange av de internasjonale konvensjonene er laget i en annen tid. Vi må kunne tilpasse regelverket til de farer og utfordringer som omringer oss, sa Frp-lederen.

Samtidig sa hun at det ikke var snakk om å bryte menneskerettighetene.

– Norge må tørre å utfordre internasjonale konvensjoner, uten at det betyr at vi skal bryte dem. Som nasjon skal vi ha rett til å trygge borgerne våre mot farer. Det er ikke veldig radikalt å si at mennesker vi ikke aner hvem er, folk vi ikke aner noe om bakgrunnen til, at de vil vi ha kontroll på, fremholdt Jensen.

Hareide er enig i at det er viktig å vite hvem som befinner seg i Norge

– KrF vil selvsagt gjøre alt vi kan for å avklare identiteten til dem som kommer hit til landet. Vi må vite hvem som oppholder seg i Norge. Det handler om sikkerhet. Men vi kan aldri og skal aldri bryte menneskerettighetene for å få det til.