Samfundet trodde de hadde skaffet nok penger til nybygg. Nå er de på ny tiggerunde