Tålmodige bilister på Sluppen har ventet siden 1954 på en ny og bedre bru over elva. Nå må de kanskje vente til etter 2024 før den nye brua blir en realitet.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (FrP) fant nemlig ikke plass til prosjektet før i andre periode av regjeringens nye, og rekorddyre nasjonale transportplan, som ble lagt frem før påske.

Ketil Solvik-Olsen vil ikke svare på hvor mye han mener det haster å få på plass nybrua.

- Det tror jeg vi skal overlate til lokalpolitikerne, det er de som har det som en del av sin totalportefølje. Når prosjektet ligger inne som del av Miljøpakken vil det være feil av meg å styre dette alene, sier Solvik-Olsen.

ADRESSEAVISEN MENER: Start med ny bru på Sluppen nå

Vil ikke ta stilling til fremskynding nå

Lokalpolitikerne, med Rita Ottervik (Ap) i spissen, mener imidlertid det haster. Adresseavisen skrev tidligere i april at de håper å få fremskyndet prosjektet slik at brua står ferdig i 2020.

En ny instruks fra nettopp samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gjør imidlertid at dette kan være lettere sagt enn gjort. I instruksen heter det nemlig: «det skal i utgangspunktet ikke inngås nye avtaler om forskuttering av statlige midler med bompenger».

- Dette er en dramatisk situasjon for oss. Vi er nødt til å forskuttere om vi skal kunne fremskynde byggingen. Nå må vi søke om dispensasjon fra instruksen som samferdselsministeren har gitt, sa Rita Ottervik til Adresseavisen 9.april.

Samferdselsministeren vil ikke si noe om hvordan han vil stille seg til en søknad om forskuttering fra Ottervik og co.

- Det er for tidlig for meg å si noe foreløpig. Vi har fått et brev om dette, men vi har sagt at det må gå via Statens vegvesen slik at de kan gi oss en faglig anbefaling. Så vil vi behandle det når vi får deres vurdering. Men vi har sagt ja til mange forskutteringer tidligere, fordi det er viktig for oss å bygge vei. Dette er et prosjekt som er en del av Miljøpakken i Trondheim, og derfor må det sees opp mot den, sier Ketil Solvik-Olsen.

- Ottervik tar sorgene på forskudd

Han mener imidlertid at trondheimsordføreren er i overkant pessimistisk.

- Jeg registrerte at Rita Ottervik nok en gang var ute og skremte over hvor fælt alt vil bli. Det synes jeg er å ta sorgene litt på forskudd, sier Solvik-Olsen.

- Hvorfor det?

- De lokale arbeiderpartifolkene er skremte og kritiske stort sett hver gang vi snakker om å gjøre noe med samferdsel i Trondheim og Trøndelag. Stort sett har vi løst alle problemene som har oppstått. Så en kan jo heller prøve å være litt konstruktive og si at en god søknad kan være med å sørge for at man får gjennomslag, fremfor å tro at alt alltid går dårlig, sier Solvik-Olsen.

- I tildelingsbrevet i forbindelse med statsbudsjettet kommer det frem at det i utgangspunktet ikke skal inngås nye avtaler om forskuttering av statlige midler med bompenger. Hvorfor står det slik?

- Det er fordi vi skal ha kontroll med de prosjektene som settes i gang. Vi har igangsatt mange prosjekter der man har fått forskuttere, men det skal være en skikkelig behandling i forkant.  Når man forskutterer forplikter man staten til å betale penger tilbake igjen. Da må vi vite hvilke forpliktelser Statens vegvesen tar på seg, slik at vi vet at pengene sannsynligvis er der når regningen skal betales. Det er ingen dramatikk i dette, slik man kan få inntrykk av når man hører Ottervik, sier Solvik-Olsen.

- Viktig med godt samarbeid med lokalpolitikerne

I regjeringens nye nasjonale transportplan er det satt av 100 millioner kroner til den nye brua på Sluppen i perioden mellom 2018 og 2023. En adskillig større sum, 700 millioner kroner, er satt av i andre periode, mellom 2024 og 2029.

- Hvorfor er det ikke lagt inn penger til ny Sluppen bru i første periode av NTP?

- Det er av samme grunn som at vi ikke har gjort det på en del andre prosjekt i forbindelse med andre lokale bypakker. Dette er fordi prioriteringene i bypakkene skal være førende for når ting settes i gang. Da er det lokalpolitikerne som har mye innflytelse. Det er ingen ting som hindrer oss i å gjøre dette tidligere, men da skal det være i forbindelse med at man har ytret det ønsket lokalt. Det er ingen hokus pokus i prosessen. Når en ønsker å forskuttere og gjøre dette tidligere så behandler vi det på en skikkelig måte, sier Solvik-Olsen.

- Hvor viktig vil du si det er å få på plass en ny bru?

- Dette er et av de prosjektene vi har bevist på lenge. Da jeg kjørte E6-turen min i 2014 var dette et av stedene vi stoppet for befare og for å snakke med vegvesenet om behovene. Det er derfor det ligger penger inne for å finansiere dette. Så er det opp til et godt samarbeid med lokalpolitikerene å få gjort det, sier Solvik-Olsen.

Vedtok å søke forskuttering

Onsdag formiddag vedtok trondheimspolitikerne formelt å søke om å få forskuttere ny bru på Sluppen. Mot Frps stemme ble det vedtatt at Trondheim ber om forskuttering slik at bygging kan starte så raskt som mulig.

- Det viktigste er at vi får tillatelsen til forskuttering. Vi må også sørge for at Miljøpakken 3 blir vedtatt i Stortinget før sommeren. Vi har ikke penger til prosjektet hvis vi ikke får utvidet bompengeinnkreving til 2029 som vi har vedtatt i bystyret. I tillegg må vi jobbe for å få tilbake til de 300 millioner kroner som lå inne i NTP fra forrige periode på Sluppen bru. Denne saken er en felles oppgave, og det må jobbes inn mot regjering. Vi får ikke godkjenning av Statens vegvesen til byggestart 2018 hvis ikke all finansiering er på plass, sier ordfører Rita Ottervik.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter.