Administrerende direktør ved St. Olavs Hospital, Nils Kvernmo, bekrefter langt på vei overfor adressa.no at det var et aspergillusutbrudd som førte til at tre alvorlig syke pasienter fikk lungebetennelse.

- 100 prosent sikker blir vi ikke, for diagnosen er ikke stilt ut fra biologiske lungeprøver. Den er stilt ut fra symptomene til pasientene og det faktum at denne soppen finnes i jord og støv, sier han.

- Men vi har en meget sterk mistanke.

Rivingen av høyblokka på sykehusområdet er en naturlig forklaring på forekomsten av aspergillussopp.

Ikke rapportert til Helsetilsynet

På sine nettsider skriver sykehuset at «St. Olavs Hospital vil orientere Helsetilsynet om saken.»

Konstituert fylkeslege Ragnar Hermstad sier at han regner med at en slik rapport vil foreligge etter hvert. Han påpeker at ifølge regelverket er det forventet at St.Olavs går en del runder internt før de sender en rapport til tilsynet.

Ekstra tiltak

Etter utbruddet er det innført forsterket filtrering av luftventiler på gastrobygget. Det er også sørget for ekstra tetting der det skulle være nødvendig, og det er innført restriksjoner på åpne vinduer.

Sykehusledelsen har også vært i dialog med entreprenørene i Helsebygg Midt-Norge og bedt dem ta ekstra forhåndsregler.

- Skulle blitt gjort tidligere

Samtidig innrømmer sykehusledelsen overfor vg.no at de først i ettertid innså at de burde satt igang ekstra tiltak ved gastroavdelingen på et tidligere tidspunkt.

- Vi har vurdert situasjonen nå, og det er klart at når det oppstår slike situasjoner, så burde vi ha fått på plass disse tiltakene med en gang, sier seksjonsoverlege Anders Waage ved avdeling for blodsykdommer til VG Nett.

- Risikoen er størst mot gastrosenteret der vi har blodkreftpasienter. Disse får behandling som slår ut immunforsvaret for en periode, sier Kvernmo. Derfor blir den pasientgruppen svært sårbar for infeksjoner.

- Soppen medfører ingen risiko for folk med normalt immunforsvar.

Alle de tre personene som fikk lungebetennelse som følge av aspergillusutbruddet, var blodkreftpasienter.

Farlig kaldt

Under hele rivingsprosessen er blant annet stadig tilførsel av vann og rengjøring av gater viktig for å hindre at støv og sporer sprer seg.

Dermed kan, ifølge Kvernmo, det kalde og klare været vi hadde i desember være en av årsakene til at soppen har spredd seg.

- Når det var så kaldt her i vinter, måtte vi jo være forsiktige med vannet, forklarer han.

Det kan ha medvirket til at soppsporene lettere kunne spres fra riveområdet.

Behandlet med soppmiddel

Seksjonsleder Anders Waage ved Avdeling for blodsykdommer, forklarer i en pressemelding at de tre pasientene som ble syke ble behandlet med soppmiddel som dekker aspergillus etter at antibiotika og vanlige soppmidler ikke stanset infeksjonen. De er nå friske fra lungebetennelsen.

Kvernmo sier til adressa.no at driften ved gastrosenteret går som vanlig nå som de forebyggende tiltakene er gjennomført.

- Vi har gjort en meget nøye vurdering av situasjonen og mener det er helt trygt for pasientene å være i bygget, sier han.

foto
Rivinga av høyblokka ved St.Olavs Hospital har mest trolig ført til aspergillusutbrudd ved sykehuset. Foto: GLEN MUSK
foto
Administrerende direktør Nils Kvernmo mener det er trygt å ha pasienter i gastrobygget. Tre pasienter har fått lungebetennelse etter aspergillusutbrudd. Foto: KIM NYGÅRD