- Dette er en gladmelding. Disse pengene hadde vi ikke budsjettert med, sier finansdirektør i Trondheim kommune, Olaf Løberg.

... men på dette prestisjeprosjektet gikk Trondheim på økonomisk smell

Økte skatteinntekter

Han sikter til departementets beregninger i forbindelse med fremlagt statsbudsjett for 2017, der anslaget for netto inntekt inneværende år er økt med cirka 100 millioner kroner for Trondheim kommune sammenlignet med anslaget fra revidert nasjonalbudsjett i 2016.

- I fjor ble det foreslått, og vedtatt, endring i skattereformen som førte til at mange tok ekstraordinære store uttak av utbytte fra aksjeselskaper i 2015. Det ga økte skatteinntekter til flere kommuner. Også de skattesvake kommunene, som vi vanligvis bidrar med midler til gjennom statens utjevningsordning, har fått mer skatteinntekter i år, sier Løberg.

I tillegg ble lønnsoppgjøret for kommunen cirka 16 millioner kroner billigere enn budsjettert.

Dermed har Løberg beregnet at det nye anslaget i statsbudsjettet gir 116 millioner kroner mer i frie inntekter for 2016 enn det som ble vedtatt i andre økonomirapport.

Her kan du lese hvilke prioriteringer rådmannen foreslår de neste årene, og hvordan de påvirker for deg.

Må ha sparepenger

Men han advarer politikerne mot ukritisk bruk av pengene. For kommunen må spare penger for å nærme seg målet  - riksrevisjonens råd - om at fem prosent av kommunens driftsinntekter skal være satt av i fondet.

- Det er nok dessverre slik at disse 100 millioner kroner er en engangseffekt for kommunene. Derfor foreslår vi at pengene settes av på disposisjonsfondet for bruk i dårlige tider. Gjennom året er fondet styrket til cirka 400 millioner kroner, eller tre prosent av driftsinntektene. Med disse ekstramidlene er vi oppe på fire prosent, men det er fortsatt mindre enn andre store byer, minus Bergen og Tromsø, sier han.

Uheldig effekt

- Så du er ikke redd for at politikerne nå får vann i munnen med over 100 millioner kroner ekstra å rutte med?

- Det er politikerne som disponerer, men det er en gyllen mulighet for å styrke vår økonomi. Det er farlig hvis vi bruker penger og setter i gang noe i 2016 som genererer kostnader i 2017 og påfølgende år. Hvis pengene brukes på annen måte enn det rådmannen anbefaler må det være engangsbevilgninger. Da vil det ikke ha uheldig effekt for senere år, sier han.

Årets tredje økonomirapport legges frem for formannskapet førstkommende tirsdag.