19.343 elever og 1.831 lærere var i sving i den offentlige grunnskolen i Trondheim i fjor. 432 nye elever kom til i år – og økningen vil bare fortsette. Trondheim kommer etter alt å dømme til å ta imot 900 flere elever fram til 2019.

Nå ber rådmannen byens politikere om å sette av 1,250 milliarder kroner til skolebygging de neste fire årene.

Tettere på alle skoler

I perioden som kommer vil rådmannen:

* ferdigstille fire påbegynte skoleprosjekter,

* at kommunen starter bygging av to helt nye skoler

* og begynner å planlegger for ytterligere fire skoler med byggestart i 2020.

Men alle skolene i byen må nå belage seg på flere elever.

«Men det er nødvendig å vurdere kapasiteten ved alle skoler i Trondheim med tanke på å øke utnyttelsesgraden», skriver rådmannen i budsjettforslaget som ble lagt frem onsdag.

LES MER: - Men kapasiteten er sprengt

LES MER: Vil flytte Byåsen-elever

To nye skoler

Det er de fire igangsatte skoleanleggene på Lade, Sjetne, Okstad og Berg som må bli ferdig i løpet av dere neste tre årene nå, skriver rådmannen i sitt budsjettforslag.

Regningen for disse prosjektene vil alene komme på 725 millioner kroner – og gi 390 elevplasser som står klare for å møte utbygging av nye boligområder.

Rådmannen ber i tillegg politikerne om byggestart for et nytt skoleanlegg i området Ranheim-Charlottenlund. Skolen vil stå ferdig til skolestart i 2020 og ha en kapasitet på om lag 700 elever. Rådmannen mener bør bygges med idrettshall. Prosjektet har et kostnadsoverslag på 420 millioner kroner.

* Rådmannen vil også ha byggestart ved Huseby skole, som også vil kunne stå ferdig i 2020.

LES MER: Vil flytte elever på Ranheim

Ikke flere lærere

Hver trondheimslærer har i gjennomsnitt ansvaret for en elev færre enn snittet enn andre byer i Norge.

Trondheim har prioritert mer lærere i alderstrinnet 1. til 4. klasse sammenlignet med andre byer. Til tross for rødgrønne løfter om å øke lærertettheten, legger rådmannen bare opp til å «opprettholde dagens nivå» i sitt budsjettforslag.

Økninger i tjenestetilbudet

I forslaget til nytt skolebudsjett i Trondheim har rådmannen lagt inn:

* Oppfølging av forslaget til nytt statsbudsjett, der det var lagt inn midler til en ekstra naturfagstime på 5. til 7. trinn. Helårseffekt på 5,5 millioner kroner.

* PC-tettheten i Trondheim er lavere enn i andre byer. Trondheim kommune investerer nå i Chromebooks til elevene. Rådmannen setter av 1,5 millioner kroner til IKT-endringer neste år, 2,5 millioner kroner i 2017 Styrker skoleledelsen på små skoler. Minimum en rektor og 20 prosent fagledelse på alle skoler. Kostnad en million kroner.

* Opptrapping av universitetssamarbeidet økes med 1,3 millioner kroner neste år.

Formannskapet vil at rådmannen skal sikre leieavtale om nytt opplæringsbasseng, og har satt av 2,9 millioner kroner. Rådmannen tror ikke det vil skje før på slutten av året, og budsjettet er derfor redusert med tilsvarende beløp.

Ny nasjonal prøve

For å kartlegge utviklingen i grunnleggende digitale ferdigheter, foreslår rådmannen at Utdanningsdirektoratets kartleggingsprøve for digitale ferdigheter på fjerde trinn gjøres obligatorisk for alle trondheimsskolene.