foto

Det er litt over en uke igjen til jul. Rekordmange 1600 mennesker har søkt om å få gavekort på dagligvarer, slik at de kan stelle i stand julaften og romjul. Gavekort for en sum på tilsammen 1,8 millioner deles ut i år, men det går tregere å samle inn disse pengene enn for eksempel i fjor.

Ingen enkel forklaring

Da hadde juleinnsamlingen fått inn 750 000 kroner på denne tida. Til nå har vi ikke nådd halvveis dit.

- Det er ikke enkelt å forklare, sier en tenksom Dag Aakre. Han er prest og daglig leder i Kirkens Bymisjon, som tar seg av utdelingen av gavekortene til familier og enkeltpersoner som trenger ekstra penger til jul.

Når verden sliter...

At det kan ha sammenheng med medienes fokus i tida før jul og alt som har skjedd i verden i 2015 er noe Adresseavisens sjefredaktør, Tor Olav Mørseth, forsiktig bekrefter.

- Det er nok mange som føler at de allerede har bidratt med mye allerede. Jeg tenker på den tilstrømmingen vi har sett av asylsøkere i år. Den har utløst både giverglede og vilje til å hjelpe, hos mange.

Det er et sammensatt bilde og ha ulike årsaker, men en ting føler Dag Aakre seg trygg på:

- Det handler nok ikke om at vi har dårligere råd. For forbruket er høyt og vi handler julegaver og forbereder oss til jul som aldri før.

- Det er ikke lett å si hva det var som gjorde at det kom inn så mye penger det året Adresseavisen hadde en nær fortelling om en mor som delte sin fattigdomshistorie, sier Aakre.

SE VIDEO: Tove Suna forteller om livet som fattig

...og trondhjemmere sliter

Hvert år kommer de som søker om penger innom Kirkens Bymisjons lokaler i dagene før jul. De lurer på om de er en av dem som vil kunne få hjelp denne gangen. Aakre forteller at dette er mennesker de kjenner og nye fjes.

- Vi møter mennesker som er urolige. Det er et bidrag som er kjempeviktig for mange.

Om juleinnsamlingen ikke skulle nå målet om 1,8 milloner, vil ikke det ha konsekvenser for utdelingen i år. Innsamlingen har en økonomisk buffer, men denne vil minke dersom givergleden ikke tar seg opp. Og om det skjer vil det gjøre det vanskeligere i kommende år.

Ikke ferdig med fattigdom

Dag Aakres appell handler om at Norge ikke er ferdige med fattigdommen:

- I 100 år har borgere i Trondheim gitt ei god håndsrekning til folk som trenger ei hånd. Det er en tradisjon vi er stolte av. Mange trenger den og de aller fleste kan bidra til at hjelpen når dem som trenger den mest, sier Aakre, med håp om at flere vil gi.

Gi 200 kroner ved å ringe til 820 44 729.

Gi 200 kroner ved å sende SMS med kodeordet MINGAVE til 2160.

Du kan også gi penger (bankgiro) til bankkonto 4202 24 87412.

Bidrag kan også gis i Adresseavisens ekspedisjon.