- Jeg er sterkt forbauset over flertallets avgjørelse. På meg virker det som om flertallet ikke har forstått hva som skjedde i menneskerettighetsdomstolen i forrige uke, sier forsvarsadvokat Christian Wiig.

Han viser til saken der Birgitte Tengs' drapsfrikjente fetter ble dømt til å betale erstatning. Nylig bestemte den Europeiske menneskerettighetsdomstolen at denne dommen måtte oppheves.

- I en erstatningssak som er en direkte følge av en straffesak skal ikke retten komme med betraktninger som sår tvil om skyldspørsmålet, sier den profilerte forsvareren.

Nei fra juryen

Ankesaken har gått i Frostating lagmannsrett denne uka. 26-åringen var tiltalt for å ha hatt samleie med en ung kvinne etter et nachspiel i Trondheim 14. februar i fjor. Mannen hevdet i retten at kvinnen frivillig deltok i samleiet, mens kvinnen har forklart at hun sov. Tiltalen gjaldt seksuell omgang med noen som er bevisstløs, eller av andre årsaker er ute av stand til å motsette seg handlingen. Da lagretten torsdag ble stilt spørsmål om mannen forsettlig hadde voldtatt kvinnen, svarte de ti jurymedlemmene nei til dette. Fagdommerne aksepterte avgjørelsen, og besluttet å stille juryen spørsmål om det forelå grov uaktsom voldtekt. Også dette svarte juryen nei til.

Ja fra fagdommerne

Dermed vant 26-åringen frem med sin anke over den to år lange fengselsstraffen han ble dømt til sist høst. Imidlertid gjaldt anken også 50 000 kroner i oppreisningserstatning. Denne delen av saken ble fredag behandlet av fagdommerne.

Flertallet, bestående av lagdommerne Torild Karlsen og Guri Grønflaten, fant sannsynlighetsovervekt for at mannen hadde begått grovt uaktsom voldtekt. De gikk dermed inn for å opprettholde erstatningen, mens mindretallet, lagdommer Sverre E. Jebens, gikk inn for frifinnelse også på dette punktet.

- Min klient anket saken på stedet, opplyser Christian Wiig.

Advokat Christian Wiig er sterkt forbauset over flertallets vedtak.