Slik skal de kjempe mot utenforskap, psykiske vansker, stress og skolevegring