Jan Eirik Thoresen ble hentet fra jobben som avdelingsoverlege på kirurgen av prosjektdirektør Inge Fottland i 1999 for å være medisinsk sjef i RiT-2000. Det var han til han ble fagdirektør i Helse Midt-Norge i 2002.- Hvordan var din holdning til prosjektet da du gikk inn? - Da jeg begynte i RiT 2000, var beslutningene for både modell og lokalisering tatt. Men hvis jeg hadde vært helt imot prosjektet slik det var, er det klart jeg ikke ville takket ja til jobben.- Hvordan opplevde du at involveringen av fagmiljøene var? - Det kommer an på om du spør de som skulle inn i fase én eller to. I den første fasen var det de som skulle inn i de første sentrene som ble involvert, men de som skulle flytte inn på et senere tipspunkt følte kanskje at de ikke ble involvert. Men det var ikke veldig lett å involvere en del ansatte den gangen, det er en utfordring å få folk til å tenke framtid.- Følte du at du som medisinsk sjef i RiT 2000 hadde et godt forhold til de ansatte på sykehuset? - Ja, vi hadde god brukermedvirkning og ansattemedvirkning. Det var uenighet, men det må det være. Modellen utviklet seg da også hele tida som et resultat av dette. Sykehuset vi nå får er et helt annet enn det som opprinnelig ble beskrevet og det er bra. - Du sa i et intervju i 2000 at du med hånda på hjertet lovte at det nye sykehuset ville gi mer helse for pengene? - Jeg har tro på at vi enten får mer helse igjen for pengene, bedre kvalitet på helsetjenestene - eller helst begge deler. Dette sykehuset har potensial i seg til en god og rasjonell sykehusdrift, og min oppgave i jobben jeg har nå, er å få til dette innenfor de rammene vi har til rådighet. - Frykter du at dagens løsning - en slags blandingsmodell - ikke tilstrekkelig kan utnytte fordelene av hva en ren sentermodell kunne gitt? - Den sentermodellen som lå på bordet i 1999, visste vi at den ikke kom til å bli bygget slik - den skulle endres underveis. Noen vil si vi har endret for mye, andre for lite. Nå har vi gjort det vi har gjort, vi har hatt medvirkning fra ansatte underveis, og nå er jeg mest interessert i å få til god drift og et godt behandlingstilbud.

foto