Ifølge Riksadvokaten opptrådte politimannen utilbørlig da han pågrep Sophia Baidoo i Sparebank1 Midt-Norge sine lokaler på Heimdal i oktober 1999. Riksadvokaten mener videre at Sophia Baidoo bet politimannen, men hun slipper straff på grunn av "særdeles formildende omstendigheter".Rabalderet i den såkalte Baidoo-saken begynte da politiet pågrep Baidoo på jobb i sparebanken sine lokaler. Sophia Baidoo mener politimannen som pågrep henne brukte vold, mens politimannen på sin side mener at Baidoo bet ham. Politimannen ble anmeldt for sin opptreden overfor Baidoo og Baidoo ble anmeldt for å ha brukt vold mot tjenestemann. Nylig har to sakkyndige vurdert overvåkningvideoen og funnet at den tekniske kvaliteten er for dårlig til at filmen kan brukes som bevis.For over ett år siden henla statsadvokaten saken etter bevisets stilling. I dag offentliggjorde Riksadvokaten sin avgjørelse i saken.

ATLE BERSVENDSEN, OLA HEGVOLD og MAGNHILD SÆGROV