Politikerne i Trondheim ble informert i forrige uke om kommunens tiltak etter en rekke alvorlige hendelser, inkludert selvmord og selvmordsforsøk blant ungdom i Trondheim.

Politikerne ble oppdatert igjen under et lukket formannskapsmøte tirsdag i denne uken.

- Et samlet formannskap støtter rådmannen i at det var riktig å varsle foreldrene og anbefale dem å være ekstra årvåkne nå. Vi er veldig positive til de tiltakene som er satt i gang, og det var riktig å sette ned en ressursgruppe nå. Vi bruker det beste fra kunnskapsmiljøene rundt oss, som RVTS ved St. Olavs Hospital, sier ordfører Rita Ottervik (Ap).

Ordføreren peker særlig på det rådmannen sier om bruk av sosiale medier og nye kanaler der barn og unge kommuniserer. «Vi ønsker at voksne skal være ekstra aktsomme overfor barn/unges bruk av nett og sosiale medier i denne tiden,» står det i et skriv som har gått ut til alle rektorene i Trondheim.

- Det har blitt vanskeligere for oss som foreldre å vite alt som foregår mellom barn og unge, sier Ottervik.

- I brevet til foreldrene informerer kommunen om tv-serien «13 reasons why». Hva er ditt forhold til den?

- Jeg visste ikke om denne serien før rådmannen informerte oss. Det er nok mye vi som foreldre ikke følger med på, ting som kan påvirke barna våre. Fra ungdomsundersøkelsene våre vet vi at det er mange unge som sliter, og dette må vi ha i bakhodet. Vi sier ikke at tv-serien har vært avgjørende for noe, men det er viktig å peke på at den eksisterer, slik at foreldre kan følge med, sier hun.

Det er tverrpolitisk enighet om at det er lurt med stor grad av åpenhet i denne saken.

- Formannskapet er samstemte på dette. Vi er godt fornøyde med måten de håndterer situasjonen på, sier opposisjonsleder Ingrid Skjøtskift (H).

Les også: Derfor skriver vi om denne saken

Les også: - Foreldre må tørre å være brysomme voksne