Skogforvalter Ole Johan Sætre er bekymret for utviklingen når det gjelder motorferdselen i markaområdene. Det gjelder ikke bare bilkjøring, men også en tiltagende bruk av terrengmotorsykler langt inne i marka, til dels også utenfor vei.

- Det vi ser skremmer oss, og med politikernes vedtak om at den motoriserte ferdselen skal reduseres til et minimum, er vi nødt til å se på hele denne problematikken, og ta tak i den på en måte som monner, sier Sætre.

Like før jul vedtok bystyret en markaplan for utfartsområdene omkring Trondheim. I denne planen er redusert biltrafikk inn i marka ett av ti prioriterte mål, og administrasjonen er allerede i gang med å planlegge flere tiltak.

Redusert fart

- Vi er derfor allerede i gang med å utarbeide en handlingsplan der vi vil se på alle former for motorisert ferdsel, og vurdere hva som skal være tillatt. I denne vurderingen vil vi også se på kommunens tjenestekjøring, den kjøringen som arrangører av forskjellige arrangementer i dag foretar, eksempelvis inn til Elgsethytta. Trafikken på både Fjellseterveien og Tømmerdalsveien skal vurderes.

Når det gjelder de to siste er Plan- og bygningsenheten i kommunen allerede i gang med å se på forskjellige konkrete tiltak i samarbeid med markaforvaltningen. Tore Rinnan i Plan- og bygningsenheten forteller til Adresseavisen at et forslag om innføring av 50 km fartsgrense i hele Fjellseterveien allerede er ute på høring med svarfrist 15. februar. Så langt har forslaget fått en positiv mottakelse av både politiet, skiklubben og en del andre, for eksempel Sportsklubben Freidig, som har en lagshytte på Fjellseter.

Vil hindre ulykker

- Det er et stort antall stier og skiløyper som krysser Fjellseterveien, og faren for ulykker er stor. Å hindre personskader er den viktigste begrunnelsen for dette forslaget, men samtidig ønsker vi på denne måten å markere at biltrafikken ikke har prioritet i markaområdene, sier Rinnan.

Når det gjelder Tømmerdalsveien er arbeidet ikke kommet fullt så langt, men kommunen tenker seg at denne veien blir stengt for alminnelig ferdsel ved Sommerseter. Derfra skal bare oppsitterne og andre med unntaksvis spesiell tillatelse kunne kjøre videre. Turgåere som ankommer med bil må sette fra seg kjøretøyet på parkeringsplassen ved Sommerseter.

- Vi kan ikke nekte kjøring til golfbanen, som politikerne har vedtatt skal være der. Men ved å stanse bilene der vil trafikken inn i denne delen av marka bli betydelig redusert, noe som sannsynligvis også vil komme beboerne i Schøningsdal til gode. Trafikken på de smale veiene i dette boligområdet er til tider betydelig, og ønskelig å få gjort noe med.

Bom skal være stengt

Også andre steder i marka vil kommunen iverksette tiltak for å redusere biltrafikken. Blant annet vil det bli innskjerpet at bommen på veien innover mot Halsetaunet og Skjelbreia skal være stengt. I dette området vil for øvrig byggesakskontoret se nærmere på bruken av en del hytter, som man har mistanke om er tatt i bruk ulovlig som boliger. Hytteeiere skal blant annet ha leiet ut hyttene sine til folk som har kjørt lastebil, og som har tatt med seg bilene inn i marka og parkert dem ved hyttene etter endt arbeidsdag.

- Vi er i det hele tatt på hugget for å få gjort noe med all uhjemlet motorisert ferdsel i marka. Vi ønsker også å få redusert kjøring som kan kalles hjemlet så mye som mulig - eksempelvis er bilkjøring inn til hytter ved Skjelbreia ikke ønskelig. Bymarka er et friluftsområde og skal man ha hytte der bør hovedregelen være at man går dit, sier skogforvalter Sætre.