Skal bygge nytt fortau til nesten 50 millioner kroner

foto