Bystyret skal 26. oktober behandle et forslag om å redusere gjennomgangstrafikken med bil og prioritere gang-, sykkel- og kollektivtrafikken i Midtbyen.

Et av innleggene på sosiale medier om bilfrie gater i Midtbyen, som har fått størst respons, er skrevet av Morten Loktu, trondhjemmer og direktør i Statoil.

Innlegget er en reaksjon på et intervju med beboer Jan Erik Slind i Fjordgata som hevder at det ikke finnes lovhjemmel for et vedtak om å stenge Prinsenkrysset og Olav Tryggvasons gate for biltrafikk. Trafikkberegninger viser at Fjordgata vil få en trafikkøkning på flere tusen kjøretøy i døgnet som følge av veistengningene.

Vil heller ha miljøgate i Fjordgata

Loktu foreslår i sitt inlegg å gjøre om Fjordgata til miljøgate og la biltrafikken fortsette å gå i Olav Tryggvasons gate.

«I Olav Tryggvasons gate bor det nesten ingen. I Fjordgata bor det mange. Langs kanalen med mange allmenninger, som man ledes til, med avstikkere fra Fjordgata. Det er merkelig at man foreslår at busser og syklister skal ta over Olav Tryggvasons gate, mens man øker biltrafikken dramatisk i Fjordgata. Det eneste fornuftige er å la bussene og bilene gå i Olav Tryggvasons gate, erstatt parkeringsplassene på den ene siden av Fjordgata med sykkelvei. Og lag et herlig miljø i gata med bryggene langs kanalen. Det er hårreisende at dagens forslag ikke er demokratisk diskutert med folk som berøres, før politikerne tar endelig stilling», skriver Loktu.

Innlegget er likt av nærmere 100 personer. Blant de som liker det er en rekke tidligere Høyrepolitikere som Yngve Brox, Merethe Baustad Ranum,Harald Ellefsen og direktør Berit Rian i Næringsforeningen i Trondheimsregionen og Stjørdalrådmann Anne Kathrine Slungård.

ADRESSEAVISEN MENER: Privatbilene må vike når bussene skal frem

«Miljøgate ingen ny fiks ide»

Loktus innlegg har fått en lang rekke kommentarer, blant annet fra bystyrepolitikere som skal behandle forslaget om å stenge Prinsenkrysset og Olav Tryggvasons gate fra 2018 på møtet 26. oktober.

Venstres Erling Moe skriver at «1. Miljøgate i OT er ingen ny fiks ide. Det har vært på beddingen i flere år, men utsatt i påvente av et parkeringshus som nå ikke blir noe av.

2. Politikerne er ikke udemokratiske. Debatten går for fullt, har gjort det i flere år og vi deltar i den.

3. Byutviklingskomiteen går for en prøveordning. Rådmannen foreslo permanent ordning. Jeg mener at prøveordning er det riktige når det gjelder store endringer. Slik vi har i Innherredsveien. Hvis det ikke funker vil det bli skrotet.

4. Dommedagsprofetier når det gjelder endringer er det vanlig: A) Midtbyen ville gå under hvis Gamle bybro ble stengt for biler. Hvem vil åpne den igjen?

B. Nonnegata ville gå i stå med trafikkreduksjonene i Innherredsveien. Rådmannen presenterte i dag trafikktellinger med ingen økning.

5. Hvordan Venstre skal forholde seg til forslaget skal vi behandle på demokratisk måte i vår gruppe.

6. Generelt er jeg åpen for at det ofte kan være nyttig å tenke nye tanker. Hvis de viser seg ubrukelig er det alltids mulig å gå tilbake til de gamle.», skriver Erling Moe.

Diskusjon er «fornuftig og nødvendig»

Høyres kommunalråd Ingrid Skjøtskift mener «Det er både fornuftig og nødvendig at bystyret diskuterer hvordan vi skal finne gode løsninger for å sikre at bussen kommer frem, også når trafikken er på det tetteste. Det vil, også i fremtiden, bety at privatbilen må vike plass noen steder. Hva slags løsninger vi skal velge, er imidlertid ikke avgjort. Da er det fint at Morten og andre engasjerer seg og kommer med gode forslag.»

Harald Ellefsen skriver at «Om ideen hverken er fiks eller ny, synes den å være både uklok og ufiks».

Kommentar: Sentrum stenges for privatbiler og jeg får klump i magen

- Hyggelig med respons

- Det er hyggelig med respons. Jeg skrev innlegget som en spontan reaksjon på intervjuet med Slind i Adresseavisen. Alt som har med trafikkreguleringer i sentrum er noe folk prater om, sier Morten Loktu.

-  Jeg oppfatter forslaget som bystyret behandler som et «rart» forslag. Jeg håper byplanleggerne har god greie på hvor mange beboere det finnes i sentrum av Trondheim og hvilke konsekvenser en eventuell stengning får for de som bor i de mest utsatte gatene. Målet bør være at en stegning berører færrest mulig, og ikke slik som nå. Derfor forstår jeg ikke helt logikken i det som er lagt fram, sier Loktu.

Debatt: Feil at folk på søndagstur må betale for dårlig organisering av trafikken i Bymarka

Morten Loktu har fått stor respons på et innlegg hvor han går inn for miljøgate i Fjordgata istedet for Olav Tryggvasons gate Foto: Terje Svaan
Bystyret i Trondheim vedtok allerede i 2007 at Olav Tryggvasons gate skal bli miljøgate. Foto: Kilde: Miljøpakken