Byens menigheter har aldri mottatt flere søknader om støtte enn i år.

- Det har vært stor pågang. Vi har fordelt de fleste gavekortene, og har dessverre måttet avslå omkring ett hundre søknader, sier Tone Bothner Arnesen i Kirkens Bymisjon. Hun er koordinator for juleinnsamlingen.

1,3 millioner kommet inn

Hittil har det kommet inn cirka 1 350 000 kroner til juleinnsamlingen. Den pågår så lenge det kommer inn bidrag.

Vinner av skolekonkurransen ble femte trinn ved Stavset skole. Elevene har hatt omvendt julekalender i desember. I stedet for å motta pakker, har de gitt penger til juleinnsamlingen.

- For dem som mottar støtte fra juleinnsamlingen, kan gavekortet være det lille ekstra som skal til for at de får en verdig jul med sine nærmeste. Vi som arbeider med innsamlingen er vitne til mye glede hos dem som får gavekort, sier Arnesen, som er koordinator for innsamlingen for fjerde gang.

100 år

Juleinnsamlingen skjer i samarbeid mellom Adresseavisen, Kirkens Bymisjon og byens menigheter. I år er det 100 år siden innsamlingen startet.

- Støtten er en gave fra byens befolkning til mennesker som strever med å klare hverdagen. For enkelte er det en stor overvinnelse å søke om støtte fra juleinnsamlingen. De opplever det som ydmykende og uverdig å måtte be om hjelp, sier Arnesen.

Arbeidsledighet er en begrunnelse som går igjen i søknadsbunken.

- Hvis hovedforsørgeren i en barnefamilie mister jobben, kan den økonomiske situasjonen bli svært krevende. Andre er forhindret fra å jobbe fordi de sliter med helsa. Vi ser også at det er en del enslige minstepensjonister blant søkerne. Når husleie og regninger er betalt, er det for lite igjen å leve av. Blant søkerne er det mange barnefamilier, sier Arnesen.

Får gavekort

Støtten gis som gavekort pålydende 1000 eller 1500 kroner. Kortene må brukes på innkjøp av dagligvarer. Ca. 20 butikker i Trondheim er tilknyttet innsamlingen.

Gi 200 kroner ved å ringe til 820 44 729.

Gi 200 kroner ved å sende SMS med kodeordet MINGAVE til 2160.

Du kan også gi penger (bankgiro) til bankkonto 4202 24 87412.

Bidrag kan også gis i Adresseavisens ekspedisjon.

foto
Gaver til jul: Tone Bothner Arnesen i Kirkens Bymisjon koordinerer juleinnsamlingen. Foto: jens petter søraa