Da kommunedelplanen for Tiller ble vedtatt i mars, så bystyret også et behov for å undersøke hvordan sentrum kan videreutvikles.

Det ble derfor bestilt et parallelloppdrag hvor det skulle utarbeides tre ulike løsninger for fremtidens Tiller sentrum. Nå er løsningene klare, og onsdag skal de presenteres for offentligheten i Rådhuset.

Blir lokalsenter

Sentralt i prosjektene står kollektivtransport, handel og nytt bydelstorg. Men tjenestetilbud, boliger, kultur og idrett vil også være viktige elementer i et nytt sentrum.

- Det har blitt påpekt at det er mye biler og parkeringsplasser. Vi ser for oss et mer menneskevennlig sentrum, hvor menneskene får plass i stedet for bilene. Teamene har utarbeidet ulike forslag for hvordan Tiller sentrum kan utvikles til å bli et mangfoldig lokalsenter, i tillegg til den posisjonen det har som regionalt handelssenter i dag, sier byplanlegger Julie Nordhagen ved byplankontoret i Trondheim kommune.

Vil lage «Tillersporet»

Representanter fra ulike arkitektfirmaer har ledet de tre tverrfaglige teamene, som består av arkitekter, landskapsarkitekter, planleggere og økonomer.

- Jeg tror vi kommer til å se litt ulike prosjekter. Det er bra med bredde fra ulike typer team, sier sivilarkitekt Andreas H. Tingulstad fra C.F. Møller Norge AS.

Han beskriver sitt teams bidrag som «folkelig og tilgjengelig».

- Hvis man tilrettelegger for kollektivsatsing, må man gjøre kollektiv viktigere enn for eksempel biltraseene. Kollektivtransport må være lett tilgjengelig og plassert sentralt. Bussene kan ikke stå i kø, sier Tingulstad.

I den vedtatte kommunedelplanen går det frem at dagens parkeringsplasser bør legges under bakken.

Prosjektleder Fridtjov Bergsgard fra Dyrvik arkitekter forteller at de har fokusert på gående, syklende og de som reiser kollektivt. Det har også det tredje teamet med Ellen Hellsten i spissen.

- Vi har laget en visjon for hele området som går på det å skape et mer bærekraftig miljø med bussterminal og intern transport, forteller prosjektlederen fra Ghilardi + Hellsten arkitekter.

Den interne transporten har de kalt «Tillersporet», og er tenkt til å frakte varer langs Ivar Lykkes veg.

Befolkningen ga innspill

Som en del av oppdraget arrangerte Trondheim kommune et idéverksted på Tiller i august. Der fikk blant annet innbyggerne, foreninger, lag, politikere og næringsliv muligheten til å si sin mening om hvilke funksjoner og kvaliteter som er viktig å ta med seg når et nytt lokalsenter skal utvikles. Arkitektene var også til stede for å få innspill til løsningene.

- Det er mange ulike interesser og personlige preferanser. Nøkkelen til å få dette til å fungere er at alle føler seg hørt, sier Tingulstad.

Nå håper arkitektene at de har klart å endre fokuset på Tiller fra biler til mennesker.

- Vi har jobbet med utgangspunkt i at City Syd allerede er en destinasjon og en regional attraksjon. Folk reiser ikke bare til City Syd for handle, men også for å være der, sier Hellsten.

Dette er også et element i forslaget fra Dyrvik arkitekter. De har forsøkt å få næringslivet og befolkningen til å møtes, blant annet via handel som henvender seg mot gatenivå.

Øst i området, mest skjermet fra E6, ser de for seg bygging av flere boliger.

Grunnlag for videre planlegging

Oppdraget er finansiert av Miljøpakken ved Trondheim kommune, Storebrand City Syd AS og Trondos AS. Løsningene skal danne grunnlaget for videre diskusjon om Tiller sentrum og utarbeidingen av en detaljreguleringsplan.

Det er foreløpig ikke definert når utarbeidelsen av en slik plan skal starte.

foto
Slik ser Dyrvik arkitekters team for seg fremtidens Tiller sentrum. De har blant annet lagt til grønteraler og lagt bedre til rette for handel. Foto: Illustrasjon, Dyrvik arkitekter.
foto
Med mange mennesker på kafé, illustrerer C.F. Møller Norge AS at mennesket må settes i sentrum for prosjektet. Foto: Illustrasjon, C.F. Møller Norge AS
foto
Dyrvik arkitekter ser for seg Tiller sentrum kan bli en menneskevennlig samleplass. Foto: Illustrasjon, Dyrvik arkitekter.
foto
Utenfor Coop ser Ghilardi + Hellsten arkitekter for seg en trapp, hvor folk kan gå til blant annet bussterminal, kulturhus og hotell. Foto: Illustrasjon, Ghilardi + Hellsten arkitekter